Nieuwe vragen Eerste Kamer over bewaarplicht

Kritiek CBP op Burgerservicenummer

Invoering elektronisch patientendossier uitgesteld

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft in een brief van 25 oktober 2005 aan de Tweede Kamer kritiek geuit op de invoering van het Burgerservicenummer (BSN). Het CBP is niet tegen het Burgerservicenummer maar vraagt in de brief aandacht voor de belangen van de individuele burger. “De redenering dat een burger altijd baat heeft bij een effici###e overheid en dus bij een algemeen registratienummer, miskent de verstrekkende gevolgen van de introductie van het Burgerservicenummer”, aldus het College.

Minister Pechtold van bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties heeft het wetsvoorstel Burgerservicenummer in oktober naar de Tweede Kamer gestuurd. Pechtold wil het BSN al per 1 januari 2006 invoeren. Het Burgerservicenummer (BSN) zal het huidige sociaal-fiscaal nummer (sofinummer) vervangen en wordt een algemeen, uniek persoonsnummer voor alle burgers. Daardoor kan het BSN ook gebruikt worden in het elektronisch pati###endossier. Het BSN zal binnen de verschillende domeinen steeds een andere naam dragen. Zo krijgt hetzelfde persoonsnummer in de gezondheidszorg de naam Zorg Informatie Nummer (ZIN) en binnen het onderwijs de naam Onderwijsnummer.

Volgens het CBP is het Burgerservicenummer vooral nuttig voor de overheid, terwijl met de risico’s voor de burger onvoldoende rekening gehouden wordt. Het CBP waarschuwt dat door het BSN ‘fouten in de computer’ zich sneller kunnen verspreiden. Ook zijn er onvoldoende maatregelen genomen waarmee burgers fouten kunnen corrigeren. Bovendien maakt het BSN “ongeoorloofde informatieverzameling door overheden” makkelijker en zal identiteitsfraude toenemen.

Vooral het punt van identiteitsfraude valt op omdat minister Pechtold bij de aanbieding aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel nu juist betoogde dat het BSN een betere bescherming tegen identiteitsfraude biedt. Het CBP is het daar niet mee eens. “Identiteitsfraude zal toenemen. Dit mag zonder meer verwacht worden op grond van Nederlandse en buitenlandse ervaringen. Ook nu wordt er illegaal gebruik gemaakt van sofi-nummers van anderen, hetgeen voor de rechtmatige houder van het sofinummer hoogst onaangename gevolgen kan hebben, evenals voor de mogelijk daarbij betrokken werkgevers, verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstanties. Door de veel bredere toepassing van het BSN zal deze vorm van identiteitsdiefstal aanzienlijk lucratiever worden en dus vaker voorkomen en grotere gevolgen hebben. Het wetsvoorstel gaat aan dit probleem voorbij.”

Ook gaat het wetsvoorstel voorbij aan “de fundamentele kwestie van een eventueel verbod op het gebruik van het BSN in de private sector. VNO/NCW bepleiten het gebruik van het BSN, niet alleen om wettelijke verplichtingen na te komen maar ook voor andere niet nader omschreven doeleinden. Over de (on)wenselijkheid en de gevolgen hiervan zwijgt het wetsvoorstel in alle talen.”

Het CBP vindt invoering van het Burgerservicenummer onverantwoord omdat het nauwverwante wetsvoorstel voor het elektronische patientendossier nog niet is ingediend. Het CBP wil dat het eerst duidelijk wordt welke overheden (en eventueel bedrijven) gebruik mogen maken van het BSN. Bovendien moeten er wettelijk eisen worden gesteld aan de beveiliging van bestanden die gebruik maken van het BSN.

Nu de invoering van het elektronische patientendossier een jaar wordt uitgesteld, lijkt ook de invoering van het BSN vertraging op te lopen.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.