• Menu

0 recente resultaten

Opsporing maakt verlanglijstje bewaarplicht

Uit een brief aan de Eerste Kamer van minister Donner blijkt dat onder Nederlands EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2004 een begin is gemaakt met het opstellen van een gespecificeerde lijst van telecommunicatiegegevens waarvoor een bewaarplicht verkeersgegevens zal gelden.

“Op initiatief van Nederland heeft in september van dit jaar een seminar plaatsgevonden waaraan is deelgenomen door vertegenwoordigers van politiediensten van verschillende EU-lidstaten. Dit heeft geleid tot een inventarisatie van telecommunicatiegegevens die door de politiediensten als waardevol worden beschouwd voor de opsporing van strafbare feiten”, aldus Donner.

De timing van het seminar is opmerkelijk omdat in de voorstellen voor het vastleggen van het bel- en surfgedrag in september 2004 nog sprake was van een zogenaamde verlengde bewaarplicht. Dat betekende dat het alleen zou gaan om gegevens die aanbieders al bewaren voor facturering en interne bedrijfsvoering.

Tijdens de bijeenkomst van Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie op 2 december 2004 in Brussel (JBZ-raad) is besloten een ingrijpender voorstel te ontwikkelen. Hierin wordt aan de bewaarplicht ook een vergaarplicht verbonden waarbij aanbieders kunnen worden verplicht verkeersgegevens te verzamelen en bewaren die op dit moment nog niet als zodanig in hun systemen voorkomen. Daarbij valt te denken aan de URL’s van websites die door klanten van een provider worden bezocht, of mislukte belpogingen. Tijdens een persconferentie na afloop van de JBZ-raad heeft minister Donner bekend gemaakt dat de lidstaten voor een vergaarplicht kiezen omdat aanbieders van flat-rate diensten (zoals bijvoorbeeld internettoegang) nu nog (te) weinig verkeersgegevens bewaren.

In het verslag van de JBZ-raad staat dat de ministers de aanbieders minder keuze willen laten. “In het ontwerp voor het kaderbesluit, dat in behandeling is in de werkgroep strafrechtelijke samenwerking, wordt gekozen voor een systeem van ‘verlengde bewaring’ van gegevens die door de telecommunicatieaanbieders voor zakelijke doeleinden worden opgeslagen. Het bezwaar van deze benadering is echter dat de beschikbaarheid van de gegevens voor politie en justitie kan variëren, afhankelijk van de commerciële keuzes van de aanbieders.”

Uit het seminar blijkt nu dat Nederland als EU voorzitter al in september 2004 werkte aan een variant waarin de opsporing bepaalt welke gegevens bewaard moeten worden.

Verslag van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (02.12.2004) http://www.europapoort.nl/cgi-bin/as.cgi/0294000/c/start/file=/9294000/modules/vg7slw5im1tl?key=vgx4niabsfyn

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag