• Menu

0 recente resultaten

Nieuwe vragen over Microsoft contract

Kamerleden van D66, PvdA, GroenLinks en SP hebben op 17 januari voor de vierde maal vragen gesteld over de onderhandelingen tussen de Nederlandse overheid en Microsoft. De Kamerleden willen weten waarom het contract niet is aanbesteed en welke alternatieven de overheid precies onderzoekt voor het gebruik van Microsoft producten.

In december 2002 bleek dat de Rijksoverheid en enkele gemeenten een exclusief contract ter waarde van 147 miljoen euro en een looptijd van vijf jaar wilden sluiten met Microsoft. Het contract zou een afnameverplichting bevatten voor 245.000 werkplekken. Uit antwoorden van minister Donner (het ministerie van Justitie leidde het onderhandelingsteam) blijken de gezamenlijke ministeries op 16 december 2004 te hebben gekozen voor een beperkter contract. Volgens Donner gaat het daarbij om de “extra aanschaf van Microsoft-licenties in geval van werkplekuitbreiding” en “ondersteuning bij het oplossen van problemen bij het gebruik van Microsoft software”.

Volgens Donner was openbare aanbesteding van het contract niet nodig aangezien het slechts ging om “om een aanpassing van voorwaarden zoals die voor de toekomst zouden kunnen gelden met betrekking tot reeds afgenomen Microsoftproducten”. De Kamerleden plaatsen vraagtekens. “Wordt met werkplekuitbreiding ook het vervangen van afgeschreven computers bedoeld? Zo ja, impliceert dit dan niet toch een nieuwe deal?”

Volgens Donner is de overheid nog steeds erg op Microsoft aangewezen. “De overheid is wat betreft de automatisering van haar bedrijfsvoering op dit moment nog in hoge mate gestandaardiseerd en daarmee ook aangewezen, op Microsoft producten.” Volgens Donner wil de overheid dit op de middellange en langere termijn doorbreken door open standaarden en open source software te gaan gebruiken. De Kamerleden zijn blijkbaar niet overtuigd van deze inzet. “Kunt u uiteenzetten op welke wijze thans onderzoek wordt verricht naar mogelijkheden tot inzet van alternatieven zoals open source en open standaarden op middellange en langere termijn? Welke initiatieven worden hierbij ontplooid?”

Een groot aantal maatschappelijke organisaties en bedrijven, waaronder Bits of Freedom, heeft in december in een open brief aan Minister-president Balkenende en de Ministers De Graaf en Brinkhorst zijn bezorgdheid geuit over de onderhandelingen. De organisaties zetten vraagtekens bij het ontbreken van een openbare aanbesteding voor een dergelijk groot contract.

  • Kamervragen 2004-2005, vraagnr. 2040506400, Tweede Kamer (17.01.2005)
  • Kamervragen met antwoord 2004-2005, nr. 674, Tweede Kamer (30.12.2004)
  • Kamervragen met antwoord 2004-2005, nr. 675, Tweede Kamer (30.12.2004)
  • Kamervragen met antwoord 2004-2005, nr. 676, Tweede Kamer (30.12.2004)
  • Open brief over Microsoft contract (10.12.2004) http://www.bof.nl/microsoft/

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag