• Menu

0 recente resultaten

Racisme

3 berichten

Opinie: Nederland worstelt niet met digitalisering, maar met discriminatie

Steeds zijn het gemarginaliseerde groepen die vaker dan anderen worden geraakt door digitalisering, schreven Evelyn Austin en Nadia Benaissa in NRC.

Als Facebook iets goeds doet, is dat nog altijd matig

Het is goed dat Facebook besloten heeft om racisme en antisemitisme te weren, maar het laat ook weer eens zien hoe dominant het bedrijf is.

Facebook —het grootste land ter wereld— is gemaakt om te profileren (ook etnisch)

Typhoon werd als zwarte rapper in een mooie auto aangehouden. Sindsdien is de discussie over etnisch profileren terecht losgebarsten. Er is daarbij zelden aandacht voor het feit dat de businessmodellen van diensten uit Silicon Valley grotendeels zijn gebaseerd op profilering, en dat etnisch profileren daarbij als innovatief marketinginstrument wordt aangeprezen.