• Menu

0 recente resultaten

Privacy overwinning: LinkedIn beperkt advertentietargeting na klacht Bits of Freedom

Vandaag heeft LinkedIn de targeting van advertenties op basis van persoonlijke gevoelige gegevens van gebruikers op haar platform afgeschaft. Dit is een reactie op een klacht die European Digital Rights (EDRi), Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), Global Witness en Bits of Freedom in februari 2024 onder de Digital Services Act (DSA) indienden bij de Europese Commissie. Volgens deze organisaties was dit soort targeting namelijk in strijd met een nieuw verbod van de DSA.

Het betreft een belangrijke overwinning voor onze privacy: LinkedIn zal niet langer toestaan dat adverteerders wereldwijd gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) targeten met advertenties op basis van LinkedIn groepsnamen, die gevoelige categorieën van persoonsgegevens kunnen bevatten of onthullen, zoals seksualiteit, politieke opvattingen of ras. Helaas zijn de nieuwe beperkingen alleen van toepassing op advertenties die gericht zijn op mensen in de EER. Mensen in andere delen van de wereld zullen nog steeds worden onderworpen aan deze invasieve vormen van profilering en targeting.

Lotje beek, beleidsadviseur Bits of Freedom: "De veranderingen die LinkedIn heeft doorgevoerd zijn een overwinning voor privacy en zullen mensen beter beschermen tegen gerichte discriminatie op basis van hun gevoelige kenmerken. De ontwikkelingen tonen dat de nieuwe platformwet, de DSA, werkt en we kijken uit om soortgelijke zaken op te pakken en aan te vechten. Deze overwinning onderstreept de cruciale rol van maatschappelijke organisaties in het ter verantwoording roepen van Big Tech."

Adverteerders op LinkedIn blijven wel in staat om gebruikers te targeten op basis van andere categorieën van persoonsgegevens, aangezien de reikwijdte van het verbod op advertentietargeting van de DSA beperkt is tot gevoelige categorieën van persoonsgegevens zoals gedefinieerd in artikel 9 GDPR.

---------------

Achtergrond:

In februari 2024 dienden European Digital Rights (EDRi), Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), Global Witness en Bits of Freedom gezamenlijk een klacht in over mogelijke overtredingen van de Digital Services Act op het gebied van targeting met advertenties.

LinkedIn is een steeds grotere speler in online reclame, zowel wereldwijd als in Europa. In 2023 zijn de wereldwijde jaarlijkse advertentie-inkomsten gegroeid tot bijna 4 miljard dollar, een stijging van 10,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, volgens schattingen van Insider Intelligence. Voorspeld wordt dat de advertentie-inkomsten van LinkedIn in 2024 verder zullen groeien met 14,1 procent.

Datagestuurde advertentietargeting creëert een alomtegenwoordig systeem van surveillance en profilering op het hele internet. Doordat het profileren en volgen van mensen online vaak onzichtbaar is, zijn mensen niet in staat om hun fundamentele rechten uit te oefenen en zinvol bezwaar te maken tegen het feit dat ze worden gecontroleerd, getarget en gemanipuleerd door de advertentie-industrie.

Toch stelt deze industrie winst boven de agency en privacy van mensen. Hoewel het voor de meeste mensen onmogelijk is om controle uit te oefenen over welke gegevens worden verzameld en door wie, heeft het een directe impact op wat gebruikers online te zien krijgen. Door de controle te verliezen over de inhoud die mensen zien, wordt hun vrijheid van informatie en meningsuiting direct beperkt, en worden discriminerende praktijken door adverteerders mogelijk.

Zoals blijkt uit onderzoek van Global Witness/YouGov (2022) in Frankrijk en Duitsland, voelen mensen zich zeer ongemakkelijk bij het gebruik van hun gevoelige gegevens om hen te benaderen met advertenties en een meerderheid is ertegen dat hun persoonlijke gegevens worden gebruikt voor advertenties.

Het feit dat de Europese Commissie snel heeft gereageerd op de klacht die was ingediend door European Digital Rights (EDRi), Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), Global Witness en Bits of Freedom is een grote eerste stap in de richting van het beëindigen van de profileringspraktijken in de advertentie-industrie, die in de toekomst zou moeten worden opgevolgd door uitgebreidere regelgeving.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag