Terug naar over ons

Dr. Ot van Daalen heeft Bits of Freedom heropgericht in 2009 en was directeur tot en met 2013. Hij is nu advocaat bij zijn eigen kantoor Root Legalrootlegal.net en docent bij het Instituut voor Informatierecht. Daarvoor was hij werkzaam bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij de afdeling juridische zaken. Hij is bestuurslid van EDRi en lid van de Raad van Advies van zowel Bits of Freedom als het SIDN Fonds.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.