• Menu

0 recente resultaten

Olaf Kolkman

Olaf Kolkman is Chief Internet Technology Officer van de Internet Society. Internettechnologie wekte in de vroege jaren ’90, tijdens zijn studie sterrenkunde, zijn interesse. Professioneel houdt Kolkman zich sinds 1996 met internet bezig. Bij RIPE NCC was hij medeverantwoordelijk voor het ontwerp van wat later zou uitgroeien tot een wereldwijd testnetwerk en raakte hij betrokken bij de standaardisatie-activiteiten van de Internet Engineering Task Force (IETF).

In 2007 werd Kolkman directeur van NLnet Labs. Onder zijn leiding, tot en met 2014, produceerde NLnet Labs wereldwijd uitgerolde Open Source DNS-software, werd er onderzoek gedaan naar technische issues met een wereldwijde impact, droeg het Lab actief bij in regionale en globale internetstandaardisatie en bestuur (bijvoorbeeld ICANN, RIPE, IETF), en verwierf het Lab wereldwijde bekendheid door haar werk op het gebied van ontwikkeling van DNSSEC. Kolkman heeft een aantal functies binnen de IETF bekleed. Zo was hij enkele malen werkgroepvoorzitter, lid van de IAB van 2006 tot 2012, en haar voorzitter van 2007 tot 2010. Hij is de IETF-afgevaardigde in het Europees Multi-Stakeholder-platform voor ICT-standaardisatie en ‘Trusted Community Representative’ in het kader van de DNS root-signing ceremony.

Olaf beschrijft zichzelf als een internetgeneralist en ‘evangineer’, iemand met diepe kennis van een paar van de technische aspecten van het Internet die het leuk vindt bruggen te bouwen tussen techniek, bestuur en samenleving. Olaf verliet in 2023 na acht jaar de raad van advies van Bits of Freedom.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag