• Menu

0 recente resultaten

Ilja Schurink

Ilja is campaigner bij Bits of Freedom

De digitalisering van onze samenleving verloopt in hoog tempo. Zelf maak ik daar gretig gebruik van. Ik zie de enorme mogelijkheden en kansen die het biedt, maar ik ben er tot op zekere hoogte ook afhankelijk van. Aan die afhankelijkheid zijn risico’s verbonden. Ik vind het belangrijk zelf daarvan op de hoogte te zijn. En ik vind het ook belangrijk dat onze samenleving op de hoogte is en begrijpt wat er allemaal gaande is in die digitale wereld.

Verschillende perspectieven op een vraagstuk maken oplossingen meer compleet en breder gedragen.

Mijn expertise ligt in het coördineren van projecten en veranderprocessen die mens en maatschappij meer met elkaar verbinden. De ver-van-je-bed-shows die gaan over complexe maatschappelijke uitdagingen, maak ik daarin begrijpelijker voor breed publiek. Ik ben een verteller, een verbinder. Een constructieve rebel die energie krijgt van de zoektocht naar progressieve en creatieve manieren om bewustwording te brengen.

Ik geloof dat oplossingen voor die complexe maatschappelijke uitdagingen niet door één persoon of organisatie bedacht en uitgevoerd kunnen worden. Daarom werk ik graag samen met divers samengestelde groepen. Verschillende perspectieven op een vraagstuk maken oplossingen meer compleet en breder gedragen. In mijn werk probeer ik een veilige omgeving te creëren waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan, om vanuit daar vanaf gelijke grond en met neuzen dezelfde kant op aan de slag te kunnen.

Laatste van Ilja Schurink

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag