• Menu

0 recente resultaten

Via deze pagina is makkelijk te controleren dat Bits of Freedom voldoet aan de publicatieplicht van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

1. Onze naam

De statutaire naam van onze stichting is Stichting Bits of Freedom (Bof), maar we noemen onszelf liever gewoon Bits of Freedom.

2. Ons RSIN

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is:

8088.04.169.

3. Ons post- en bezoekadres

We zijn te vinden op:

Prinseneiland 97hs
1013 LN Amsterdam

Dat is ook ons postadres.

4. Onze doelstelling

Onze statutaire doelstelling luidt als volgt:

Het verdedigen en bevorderen van digitale burgerrechten in de informatiemaatschappij, waaronder in het bijzonder het grondrecht op communicatievrijheid en het grondrecht op privacy, en al hetgeen met het vooraanstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

5. Ons beleidsplan

We werken binnen een aantal dossiers en beschrijven onze ambities voor de komende tijd in het jaarverslag.

6. Onze bestuurssamenstelling

7. Ons beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 500 per jaar. Het bestuur ontvangt daarnaast geen onkostenvergoeding voor hun bestuurlijke activiteiten.

De leden van van de Raad van Advies ontvangen geen (onkosten)vergoeding.

Medewerkers worden bezoldigd volgens de salarisschalen van de Rijksoverheid. Elke functie is gekoppeld aan een schaal (variërend van schaal 5 tot en met schaal 13). Medewerkers worden afhankelijk van hun relevante werkervaring ingeschaald op een passende trede. Elk jaar gaan zij, mits onze financiën dit toestaan, één trede omhoog in de schaal.

8. Een verslag van onze activiteiten

9. Onze balans van baten en lasten

10. Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Grotere ANBI's, zoals Bits of Freedom, zijn sinds 1 januari 2021 verplicht om standaardformulieren te gebruiken om te voldoen aan de publicatieplicht. Het ingevulde formulier kan je hieronder raadplegen.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag