• Menu

0 recente resultaten

Wat als de politie een kopie van elke sleutel heeft?

Als je een wereldwijd netwerk van computers met enige mate van serieuze beveiliging wilt, dan kan dat niet zonder sterke encryptie. Tot die conclusie leidde twintig jaar geleden het debat dat de geschiedenisboeken inging als The Crypto Wars. Dat geldt vandaag de dag alleen maar nog meer, zo stellen vijftien vooraanstaande cryptografen die het debat toen van dichtbij hebben meegemaakt.

Het was pijnlijk om te zien: FBI-baas James Comey die voor het Amerikaanse parlement pleit voor het verzwakken van encryptie. Nodig, zegt hij, om er voor te zorgen dat de politie versleutelde informatie altijd kan ontcijferen. Een parlementslid vroeg hem of hij kon kwantificeren hoe vaak versleuteling een probleem is voor de politie. Dat kon hij niet. Een ander lid vroeg hem of hij kon garanderen dat criminelen of vijanden geen misbruik van die bewust ingebouwde kwetsbaarheden konden maken. Maar ook dat kon hij niet. Comey verontschuldigde zich meermaals: veel van de vragen kon hij niet beantwoorden door zijn gebrekkige technische kennis. Die vragen moesten maar aan techneuten gesteld worden.

Gelukkig hebben die techneuten veel van de vragen al beantwoord. Vijftien vooraanstaande cryptografen publiceerden een paar dagen eerder een rapport (pdf) waarin ze duidelijk maken dat het een bijzonder slecht idee is om bewust kwetsbaarheden in software in te bouwen. Zij schrijven over de voorstellen om achterdeurtjes in te bouwen:

“These proposals are unworkable in practice, raise enormous legal and ethical questions, and would undo progress on security at a time when Internet vulnerabilities are causing extreme economic harm.”

Ze kijken daarbij terug naar 1997, toen deze discussie ook al speelde. Toen werd in de Verenigde Staten de zogenaamde Clipper Chip voorgesteld, een stukje hardware dat er voor moest zorgen dat de opsporings- en geheime diensten altijd toegang zouden houden tot informatie die versleuteld werd. Techneuten ontdekten al snel kwetsbaarheden (pdf) in deze achterdeur. Het waren dus in feite zwakheden in zwakheden. Wie nu nog zo’n voorstel doet, moet maar eerst met de technische details over de brug komen, zeggen de cryptografen. Alleen dan kunnen experts een goede analyse maken.

De opstellers van het rapport zien drie problemen. In de eerste plaats zou het inbouwen van achterdeurtjes betekenen dat we de ingeslagen weg van het steeds beter beveiligen van onze informatie achter ons laten. Als voorbeeld noemen ze “forward secrecy”, een techniek waarbij de sleutels na gebruik zo snel mogelijk worden vernietigd. Als de FBI haar zin zou krijgen, zou dat betekenen dat er altijd een setje sleutels bewaard moet blijven. En daarmee zou je het voordeel van “forward secrecy” ongedaan maken.

In de tweede plaats maakt het inbouwen van kwetsbaarheden voor de overheid de hard- en software veel complexer. En dat complexiteit een vijand is van veiligheid, daar zijn experts het wel over eens: elke nieuw feature introduceert nieuwe (potentiële) kwetsbaarheden. Het zou niet de eerste keer zijn dat functionaliteit voor lawful interception kwetsbaarheid blijkt te zijn (pdf). Niet alleen technisch overigens, want als zo’n achterdeur breed geïmplementeerd moet worden, zijn er ook meteen vele honderdduizenden ontwikkelaars bekend met die achterdeur.

Ten derde worden zulke achterdeuren een ontiegelijk aanlokkelijk doelwit voor diegenen die kwaad willen. Immers, de sleutels die de politie nodig heeft om versleutelde informatie weer leesbaar te maken, moeten ergens worden opgeslagen. Bij de aanbieder van een dienst op het internet, bij de politie of bij een derde. Iemand die daartoe toegang weet te krijgen, heeft toegang tot, zeg maar, alles.  En omdat de politie snel bij die sleutels moet kunnen, betekent dat ook dat het onwaarschijnlijk is dat de procedures voor de controle op die toegang bijzonder hoge kwaliteit zijn.

Uiteindelijk werd het idee van de Clipper Chip verlaten, net als de meeste andere vormen van voor de overheid bewust ingebouwde verzwakking van beveiliging van informatie. Een belangrijke reden was economisch: de afhankelijkheid van goed beschermde informatie­systemen groeide en daarmee ook het belang van sterke encryptie. En die zijn in de afgelopen twintig jaar alleen maar gestegen.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag