• Menu

0 recente resultaten

Kritische Tweede Kamer nodig in debat bewaarplicht

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met de kersverse minister van Veiligheid en Justitie over de Wet bewaarplicht. Of beter: wat daar nog van over is. De minister wil dat laatste “oplossen” door snel een aangepaste bewaarplicht te introduceren. Maar wij vragen ons af, heeft de minister wel voldoende onderzoek gedaan naar de gegevens die sowieso al worden opgeslagen?

Providers slaan nu zelf ook al veel gegevens over jouw communicatiegedrag en locatie op. En die gegevens bewaren ze ontzettend lang, zo bleek uit een belrondje van Computerworld. En met het buiten werking stellen van de wet veranderde er niets aan de bevoegdheden van de opsporings- en geheime diensten om die gegevens op te vragen.

Daarom hopen we dat de Tweede Kamer kritisch kijkt naar het plan van de minister. We stuurden vorige week de kamerleden een brief met vragen die wij hebben. Een deel van die vragen heeft betrekking op de gegevens die nu al langdurig bewaard worden:

Kan de minister aangeven welke gegevens, die voorheen op grond van de Wet bewaarplicht bewaard moesten worden, nu nog altijd om andere redenen worden bewaard, en hoe lang de bewaartermijn van elk van die soorten gegevens is?

Heeft het ministerie hier ooit eerder onderzoek naar laten doen? Is de minister bereid om, voordat hij een voorstel voor een nieuwe Wet bewaarplicht aan de Tweede Kamer stuurt, zo’n onderzoek te doen?

We hopen ook dat de parlementsleden de minister aan de tand voelen over het Openbaar Ministerie dat “om tactische redenen” de toezichthouder Agentschap Telecom verkeerd voorlichtte over de consequenties van een brand in een telefooncentrale van Vodafone. Want daarover hebben wij ook al tal van vragen:

Is het juist dat het OM het Agentschap Telecom om “tactische redenen” verkeerd heeft geïnformeerd over de gevolgen van die brand voor het opsporingsproces? Wat waren die “tactische redenen” van het OM? Was de minister op de hoogte van het gegeven dat het OM het Agentschap Telecom verkeerd informeerde? Acht de minister het acceptabel dat het OM het Agentschap Telecom verkeerd informeerde?

Zo ja, hoe groot was de werkelijke hinder voor de politie en het OM? Waaruit bestond deze hinder? Op welke wijze is deze hinder zoveel mogelijk ondervangen?

En dan dat nieuwe wetsvoorstel – wat overigens nog helemaal geen wetsvoorstel is, maar slechts is aangekondigd. De conceptversie ervan stemt verdrietig. Hoewel de voorgestelde wijzigingen welkom zijn, lost het voorstel de fundamentele problemen van de wet niet op. Wat wij best zouden willen weten:

Is de minister nog altijd voornemens de nu buiten werking gestelde Wet bewaarplicht aan te passen? Wanneer denkt de minister dit voorstel naar de Tweede Kamer te sturen? Op welke punten zal dit voorstel gewijzigd zijn ten opzichte van het conceptwetsvoorstel?

Op grond van het voorstel worden gegevens over het communicatiegedrag en de locatie van iedereen in Nederland, verdacht of niet, tot een jaar lang bewaard. Dat is in het bijzonder problematisch voor beroepsmatige geheimhouders. Ook ontbreekt het aan een directe relatie tussen de gegevens die bewaard worden en het doel waarvoor de gegevens bewaard worden. Hoe adresseert het conceptwetsvoorstel de fundamentele problemen van de wet?

De Europese Commissie heeft aangegeven geen nieuwe richtlijn dataretentie te willen. Waarom wil de minister dat dan wel?

Wat denk jij? Welke fractie in de Tweede Kamer neemt het scherpste of meest opvallende standpunt in? Het debat dataretentie en privacy kun je volgen via de livestream van de Klompézaal van de Tweede Kamer.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag