• Menu

0 recente resultaten

Burgerrechten- organisaties kritisch over Europese privacyvoorstellen

Het Europees Parlement presenteert vandaag om 10.00 uur tijdens een persconferentie (livestream) haar eerste oordeel over de nieuwe Europese privacyregels. Deze regels moeten de huidige privacyregels gaan vervangen.

Burgerrechtenorganisaties zijn kritisch over het conceptrapport van parlementslid Albrecht (De Groenen). Volgens Bits of Freedom introduceert Albrecht een aantal verbeteringen, maar beschermt het voorstel de privacy van internetters nog onvoldoende.

Zo komt er geen openheid over wanneer een bedrijf gegevens van haar klanten aan politie of justitie verstrekt. Ook worden de eisen voor gebruik van persoonsgegevens door bedrijven en overheden onvoldoende aangescherpt. Daardoor blijft de situatie bestaan dat burgers vaak niet precies weten wat er met hun gegevens gebeurt.

Geen ingrijpende verbeteringen

“Deze eerste aanpassing van de nieuwe regels is helaas niet erg ambitieus,” zegt Janneke Slöetjes, privacyexpert bij digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. “Hierdoor wordt de bescherming van de privacy van internetters nog allerminst gegarandeerd. Sterke privacybescherming is een voorwaarde voor een sterke online economie. We kunnen ons niet nog meer privacymissers veroorloven.”

Ook de Brusselse burgerrechtenorganisatie European Digital Rights initiative (EDRi) is kritisch over het voorstel.

Verbeteren, niet verwateren

De Europese Commissie introduceerde een concept van de nieuwe privacyregels op 25 januari 2012. Deze regels moeten de bestaande privacywetgeving, die dateert van 1995, gaan vervangen. Het conceptrapport dat vandaag geïntroduceerd is, vormt een belangrijk uitgangspunt voor verdere onderhandelingen over deze regels.

De belangen bij dit dossier zijn groot: zo oefenen met name de Amerikaanse overheid en het bedrijfsleven veel druk uit om de voorstellen verder af te zwakken. Zij willen meer ruimte om gegevens te gebruiken en makkelijkere toegang tot gegevens van Europese burgers. Eurocommissaris Reding bestempelde de lobby met betrekking tot deze privacyregels al eerder als de meest agressieve die ze ooit had meegemaakt.

Het rapport is te downloaden via www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/922/922387/922387en.pdf

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag