• Menu

0 recente resultaten

Onvoorspelbaar en onduidelijk: het verwijderingsbeleid van hostingproviders

Bits of Freedom heeft voor de tweede keer het notice-and-takedown beleid, oftewel het verwijderingsbeleid van hostingproviders onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat er vaak heel willekeurig wordt gereageerd op klachten. Dat heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van informatie en voor jouw informatievrijheid. In deze post lees je onze belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

Onderzoek

We hebben bij tien hostingproviders een website aangemaakt en informatie geplaatst waar geen auteursrecht op rust. Vervolgens hebben we via een ander e-mailadres gevraagd de informatie te verwijderen omdat die inbreuk zou maken op auteursrecht. Op die manier is gecontroleerd of hostingproviders een klacht goed onderzoeken, wanneer ze informatie verwijderen en of ze netjes omgaan met de privégegevens van hun klanten.

Ons eerste onderzoek stamt uit 2004. Toen bleek dat zeven van de tien onderzochte hostingproviders ten onrechte content van hun server haalden na een klacht. Uit ons nieuwe onderzoek blijkt dat er nu minder vaak direct wordt overgegaan tot verwijdering van informatie. Toch is dat nauwelijks goed nieuws te noemen, omdat het beleid van hostingproviders erg onvoorspelbaar blijkt te zijn.

Conclusies

We zetten de belangrijkste conclusies op een rijtje:

  • Acht van de tien hostingproviders hebben geen procedure opgesteld die duidelijk maakt hoe ze met klachten omgaan. Het is dus voor websitehouders onduidelijk op welke voorwaarden hun informatie offline kan worden gehaald;
  • Twee van de tien onderzochte hostingproviders verwijderen content na ontvangst van een onterechte klacht over auteursrechtinbreuk;
  • Vier van de tien providers beoordelen de informatie niet inhoudelijk. Ze stellen dat ze informatie altijd pas verwijderen na een gerechtelijk bevel. Dat is opvallend, omdat dat kan betekenen dat ze aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie;
  • Twee van tien hostingproviders geven de contactgegevens van de websitehouder door aan de klager zonder zelf de klacht op inhoud te beoordelen.

Lees het hele onderzoek hier

Overgeleverd aan willekeur

 

Aanbevelingen

Om willekeur en onterechte verwijdering tegen te gaan pleit Bits of Freedom voor een vaste notice-and-takedown procedure die in alle gevallen gevolgd wordt. Zo’n vaste NTD procedure beschermt in de eerste plaats internetters tegen hostingproviders die ten onrechte informatie offline halen of contactgegevens zomaar doorgeven.

Daarnaast beschermt het hostingproviders zelf, omdat ze op basis van deze procedure alleen informatie hoeven te verwijderen die overduidelijk (‘onmiskenbaar’) onrechtmatig is. Informatie waarvan dat niet duidelijk vaststaat blijft beschikbaar totdat er een uitspraak van de rechter is. Ook in gevallen waar geen dringende reden is om de informatie direct te verwijderen, hoeft de hostingprovider niets te doen. Ze is in die gevallen niet aansprakelijk voor de geplaatste content.

Tot slot beschermt een duidelijke procedure ook klagers, oftewel rechthebbenden. Zij hebben een duidelijk instrument waarmee ze eerst een websitehouder en vervolgens een hostingprovider kunnen benaderen. En als informatie onmiskenbaar onrechtmatig is, kan er snel worden opgetreden als dat nodig is.

En…actie!

De Europese Commissie doet op dit moment onderzoek naar de regels die binnen Europa gelden voor de verwijdering van informatie. Wij hebben de Europese Commissie in september 2012 al van input voorzien en gepleit voor ons model. We houden je natuurlijk op de hoogte van ons werk over dit onderwerp en de keuzes die hierover in Brussel worden gemaakt.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag