• Menu

0 recente resultaten

Regering onderzoekt monitoring ICT infrastructuur

Het stond halverwege een persbericht van de Ministerraad van vrijdag 1 juni 2012. Maar het is daarom niet minder belangrijk: de regering doet onderzoek naar het monitoren van de “nationale ICT infrastructuur” en het uitwisselen van informatie met private partijen:

“Ook de tijdige detectie van aanvallen op informatiesystemen en van mogelijk [sic] ontvreemding van gevoelige gegevens is van groot belang om adequaat en slagvaardig te kunnen handelen. Het monitoren van informatiesystemen is daarvoor een hulpmiddel waarbij rekening wordt gehouden met grondrechten zoals de bescherming van de privacy. De rijksoverheid gaat dit jaar uitwerken op welke manier dergelijke monitoring van de nationale ICT infrastructuur, te beginnen bij de rijksoverheid, het beste kan plaatsvinden. De rijksoverheid wil in gesprek gaan met private partijen en de wetenschap om tot afspraken te komen over de uitwisseling van monitoringsinformatie die deze organisaties zelf verzamelen.” (bron)

Het is goed dat de regering de veiligheid van nationale ICT-infrastructuur hoog op de agenda heeft staan. Maar hoe ze die veiligheid probeert te waarborgen luistert nauw: sommige maatregelen, zoals een permanente internettap, maken Nederland juist minder veilig.

Ook zullen de meeste overheidsmaatregelen die de privacy inperken gebaseerd moeten zijn op een wet (op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). De regering zal hiervoor dus waarschijnlijk toestemming moeten vragen van het parlement (en gelet op dit persbericht lijkt ze dat niet van plan te zijn).

We zullen het onderzoek van de regering met belangstelling volgen.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag