• Menu

0 recente resultaten

Gezichtsherkenning op Facebook; een gevaar voor onze privacy?

Wanneer je een foto op Facebook plaatst, kan het gebeuren dat de naam van de afgebeelde persoon hier automatisch bij verschijnt. Facebook heeft het gezicht op de foto herkend en stelt voor om een tag te plaatsen. Is dit een handig hulpmiddel of een bedreiging voor onze privacy?

Biometrische gegevens bij Facebook

De kans is groot dat Facebook een database met biometrische gegevens bijhoudt voor deze geautomatiseerde tag-suggestie. De informatie uit de foto’s moet immers vergeleken worden met eerder opgeslagen informatie om gezichten te kunnen herkennen. Elke keer dat je getagd wordt, krijgt de database nieuwe informatie over jou. De gezichtsherkenningsoftware wordt zo steeds slimmer en nauwkeuriger.

Extra bescherming

In de Wet bescherming persoonsgegevens worden biometrische persoonsgegevens aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens. Omdat deze gegevens erg privacygevoelig zijn, mogen ze pas verwerkt worden als er aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Een van die voorwaarden is dat mensen voorafgaande ondubbelzinnige toestemming moeten hebben gegeven voor het gebruik.

Facebook heeft gebruikers nooit uitdrukkelijk om toestemming gevraagd. Daarom heeft de Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Facebook verzocht om te stoppen met het gebruik van de gezichtsherkenningssoftware en om alle opgeslagen gegevens te verwijderen. Doet Facebook dit niet, dan dreigt er een boete van maximaal € 300,000.

Gebrek aan transparantie en controle

Het probleem bij het gebruik van gezichtsherkenningssoftware is dat we niet weten wat er precies met onze gegevens gebeurt. Verkoopt Facebook ze door aan adverteerders of aan overheden? Hoe vaak gebeurt dit en met welk doel? Op Facebook is hierover niets te vinden.

Daarmee komen we bij een tweede probleem: we hebben vrijwel geen controle over de biometrische gegevens die Facebook opslaat. Ze worden bewaard op Amerikaanse servers, waardoor we nog minder goed weten wat er mee gebeurt, laat staan dat we hier zelf enige inspraak over hebben. Het is niet duidelijk of, en zo ja hoe je de gegevens definitief uit de database van Facebook kunt verwijderen.

Geen oplossing: tag-suggestie uitschakelen

Als Facebookgebruiker kan je de automatische tag-suggestie uitschakelen. Jouw naam wordt dan niet meer automatisch gesuggereerd bij foto’s. Maar dit neemt niet weg dat Facebook alsnog biometrische informatie kan verzamelen wanneer foto’s handmatig getagd worden.

Geen oplossing: nieuwe privacy-instellingen

Binnenkort komt Facebook met nieuwe privacy-instellingen, waaronder de mogelijkheid om eerst toestemming te geven voor een getagde foto wordt gepubliceerd. Ook dit neemt niet weg dat Facebook de biometrische informatie alsnog op kan slaan, zelfs als je geen toestemming geeft voor publicatie.

Wel duurzame oplossingen

Gezichtsherkenning moet op Facebook standaard uitgeschakeld zijn. Facebook moet aangegeven dat er biometrische gegevens verzameld en opgeslagen worden, om welke gegevens het precies gaat en met welk doel dit gebeurt. Daarnaast moet het duidelijk zijn of en hoe je de gegevens definitief kunt verwijderen. De nieuwe privacy-instellingen lijken voor de gebruiker op het eerste gezicht een verbetering, maar komen nog niet in de buurt van een echte oplossing.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag