• Menu

0 recente resultaten

Eindelijk: je internetgebruik korter opgeslagen

In alle tumult rondom de chaotische verlopen stemming in de Tweede Kamer over een open en vrij internet, bleef een andere belangrijke stemming onderbelicht. De Tweede Kamer stemde ook in met het wetsvoorstel om de bewaartermijn van gegevens over jouw internetgebruik in te korten tot zes maanden.

De bewaarplicht is een regel van de Europese Unie die aanbieders dwingt jouw internet- en telefoongebruik voor lange tijd vast te leggen. In 2005 ging toenmalig minister van Justitie Donner in Europa akkoord met de bewaarplicht. Dat deed hij tegen de wens van de Eerste Kamer in, die hem had opgedragen juist niet deel te nemen aan het overleg over die bewaarplicht. Samen met de Consumentenbond stuurden we destijds een boze brief (PDF).

Omdat zo’n Europese regel overgenomen moet worden in onze eigen wetgeving, werd in 2009 het wetsvoorstel voor de bewaarplicht in de Tweede en Eerste Kamer behandeld. De regering wilde een bewaartermijn van 18 maanden voor zowel internet- als telefoongegevens. Onder druk van de Tweede Kamer werd dat 12 maanden. Voor de Eerste Kamer was dat nog altijd te lang. Zij wenste een bewaartermijn van 6 maanden voor gegevens over het gebruik van internet. Pas nadat minister Hirsch Ballin had toegezegd met gezwinde spoed met een extra wetsvoorstel daarvoor te komen, stemde de Eerste Kamer in met de bewaarplicht.

Die reparatiewet werd vorige week eindelijk door de Tweede Kamer behandeld. Er bleek direct een ruime meerderheid voor het voorstel te bestaan. Ook partijen die liever vast willen houden aan de huidige termijnen (PVV) of die zelfs willen uitbreiden (CDA) gaven aan in te stemmen met het voorstel. Op de dag dat de PvdA een foutje maakte bij de stemmingen rondom netneutraliteit, stemde de Tweede Kamer ook in (PDF) met het wetsvoorstel om de termijn om jouw internetgegevens te bewaren tot zes maanden te beperken. De Kamer verwierp helaas het voorstel om ook de bewaartermijn van gegevens over jouw belgedrag korter te maken. Het voorstel om de regering op te dragen zich op Europees niveau hard te maken voor intrekking van de bewaarplicht, haalde het evenmin.

Het wetsvoorstel wordt na de zomer in de Eerste Kamer behandeld. Aanbieders zullen gegevens over jouw gebruik van internet op zijn vroegst vanaf 2012 korter vastleggen. Het heeft lang geduurd, maar daarmee is een oude belofte ingelost. Dat wil niet zeggen dat die bewaartermijn van zes maanden gerechtvaardigd is. Geen enkel onderzoek toont aan dat het langdurig opslaan van jouw internet- en telefoongebruik echt nodig is. De paar Europese landen die cijfers konden overleggen voor een Europese evaluatie, konden daarmee de noodzaak van de bewaarplicht niet onderbouwen. Ook Nederland niet. In de tussentijd slaan leggen we wel van 500 miljoen onverdachte Europeanen langdurig vast wie met wie, waar en wanneer contact heeft gehad. Bits of Freedom zit niet stil.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag