• Menu

0 recente resultaten

Interessante Kamerstukken – week 22

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.

30-05-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2534, Tweede Kamer
Vragen van de leden Bontes en Elissen (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van het bericht «Privacywaakhond CBP schendt privacy» (ingezonden 26 april 2011).; Antwoord

30-05-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2592, Tweede Kamer
Vragen van het lid Schouw (D66) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Economische Zaken Landbouw en Innovatie over de verkoop van persoonsgegevens (ingezonden 3 mei 2011).; Mededeling (gaat om TomTom, red.)

27-05-2011, Kamerstuk 2010-2011, 25764, nr. 48, Tweede Kamer
Reisdocumenten; Brief minister over onder meer de opslag van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (paspoortwet, red.)

27-05-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2478, Tweede Kamer
Vragen van de leden Verhoeven en Schouw (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de ontwikkeling van een nieuwe flitspaal (ingezonden 12 april 2011).; Antwoord (ANPR-kentekenregistratie, databases en privacy, red.)

27-05-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2487, Tweede Kamer
Vragen van het lid Van der Steur (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het CBP besluit over verzamelen van privégegevens door Google (ingezonden 20 april 2011).; Mededeling

27-05-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2503, Tweede Kamer
Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de opslag van biometrische gegevens (ingezonden 5 april 2011).; Antwoord

30-05-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2660, Tweede Kamer

Vragen van het lid Van der Burg (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over oneigenlijk gebruik door derden van Kamer van Koophandel-gegevens (ingezonden 12 april 2011).

31-05-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2578, Tweede Kamer
Vragen van de leden Van der Steur en Hennis-Plasschaert (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de verkoop van gegevens aan de politie door Vodafone en TomTom (ingezonden 3 mei 2011).; Mededeling

01-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32761, nr. 1, Tweede Kamer
Verwerking en bescherming persoonsgegevens; Brief ministers en staatssecretaris over informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens

01-06-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2595, Tweede Kamer
Vragen van de leden Schouw (D66), Heijnen (PvdA), Gesthuizen (SP), Dibi (GroenLinks) Schaart en Van der Steur (beiden VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een grote hoeveelheid gegevens over een burger beschikbaar is bij belbedrijven en overheden voor controle (ingezonden 24 maart 2011).; Antwoord (het gaat hier om geolocalisatie, red.)

01-06-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2610, Tweede Kamer
Vragen van het lid Peters(GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over mogelijke Amerikaanse strafvervolging van Rop Gonggrijp (ingezonden 7 april 2011).; Antwoord

01-06-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2648, Tweede Kamer
Vragen van het lid Omtzigt(CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over het burgerservicenummer (ingezonden 2 mei 2011).; Antwoord

03-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32669, nr. C, Eerste Kamer
EU-voorstel: Richtlijn inzake het gebruik van passagiersgegevens voor wethandhavingsdoeleinden COM(2011)32; Verslag schriftelijk overleg over voorstel richtlijn betreffende gebruik persoonsgegevens passagiers voor voorkomen opsporen, onderzoeken en vervolgen terroristische misdrijven en zware criminaliteit

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag