• Menu

0 recente resultaten

Regering onderzoekt haastprocedure voor websiteblokkades

Op 16 mei besprak de Eerste Kamer het nieuwe auteursrechtbeleid van de regering. De senatoren hadden vooral oog voor de belangen van de contentindustrie terwijl de privacy en communicatievrijheid van de internetgebruiker minder aan bod kwam. Maar verrassender nog: de regering doet onderzoek naar versnelde procedures om websites te laten blokkeren.

Staatssecretaris Teeven lanceerde een paar weken geleden zijn nieuwe beleid op het gebied van auteursrecht. Een van zijn plannen is om providers te verplichten “inbreukfaciliterende” websites te blokkeren. Eerste Kamerlid De Vries (PvdA) vreesde dat dit een tijdrovende procedure zou worden. Staatssecretaris Teeven stelde hem gerust (PDF):

“Ik deel de zorg van de commissie in relatie tot het feit dat procedures voor een civiele rechter soms lang kunnen duren. Wij moeten kijken hoe wij dat kunnen versnellen.”

Nog afgezien van de vraag of het blokkeren van websites wenselijk is, moet altijd een eerlijk proces gegarandeerd zijn. Als websites via versnelde procedures kunnen worden geblokkeerd, komt een eerlijk proces onder druk te staan.

Andere opmerkelijke citaten: VVD-senator Duthler voelt wel wat voor het criminaliseren van internetgebruikers, omdat downloaden “heel erg veel” lijkt op stelen:

“Wat betreft het downloaden uit illegale bron: mij viel ook op dat de strafrechtelijke weg als sluitstuk wordt afgesloten. De commissie-Gerkens pleitte daar nog wel voor, maar de staatssecretaris niet meer. De civielrechtelijke weg kan soms kostbaar en tijdrovend zijn. Illegaal downloaden lijkt heel erg veel op het wederrechtelijk verkrijgen, het stelen van een goed, wat een strafbaar feit is. Dus ik kan mij toch voorstellen dat die strafrechtelijke weg niet bij voorbaat wordt afgesloten.”

Ondertussen waarschuwt senator Franken (CDA) terecht voor het gevaar dat een downloadverbod de eerste stap is naar het controleren van internetverkeer:

“Het voorstel dat de staatssecretaris doet kent het gevaar dat via de isp’s, die moeten gaan filteren, uiteindelijk de overheid alles kan gaan controleren en verboden verkeerd kan gaan hanteren.”

De komende maanden zal het beleid van de staatssecretaris in de vorm van wetsvoorstellen in de Tweede Kamer worden geïntroduceerd. We zullen de plannen van de staatssecretaris kritisch blijven volgen.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag