• Menu

0 recente resultaten

Interessante Kamerstukken – week 18

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.

02-05-2011, Kamerstuk 2010-2011, 21109, nr. 199, Tweede Kamer
Uitvoering EG-Richtlijnen; Brief staatssecretaris ter aanbieding periodiek overzicht implementatie EG/EU-richtlijnen en EU-kaderbesluiten. (Hierin ondermeer aandacht voor bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, red.)

02-05-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32317, nr. AJ, Eerste Kamer
JBZ-Raad; Brief minister met verslag bijeenkomst van Gemengd Comité en Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 11 en 12 april 2011 te Luxemburg (hierin ondermeer aandacht voor passagiersgegevens/PNR, red.)

04-05-2011, Kamerstuk 2010-2011, 22112, nr. E herdruk, Eerste Kamer
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief betreft aanbieding mededeling Europese Commissie over doorgifte van passagiersgegevens (PNR) aan derde landen (fiche 3)
04-05-2011, Kamerstuk 2010-2011, 25764, nr. 46, Tweede Kamer
Reisdocumenten; Brief minister over uitkomsten oriëntatie naar vorming nieuwe centrale online raadpleegbare reisdocumentenadministratie

04-05-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32317, nr. 50, Tweede Kamer
JBZ-Raad; Brief minister met verslag bijeenkomst van Gemengd Comité en Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 11 en 12 april 2011 te Luxemburg (hierin ondermeer aandacht voor passagiersgegevens/PNR, red.)

04-05-2011, Kamervragen 2010-2011, vraagnr. 2011Z09422, Tweede Kamer
Vragen van het lid Schouw (D66) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Economische Zaken Landbouw en Innovatie over de verkoop van persoonsgegevens (ingezonden 3 mei 2011). (TomTom, red.)

04-05-2011, Kamervragen 2010-2011, vraagnr. 2011Z09423, Tweede Kamer
Vragen van de leden Van der Steuren Hennis-Plasschaert(beiden VVD) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de verkoop van gegevens aan de politie door Vodafone en TomTom (ingezonden 3 mei 2011).

06-05-2011, Kamerstuk 2010-2011, 31466, nr. AA, Eerste Kamer
Wijziging Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg; Brief ter uitnodiging van de minister van VWS voor een overleg op 10 mei 2011 over onder meer de afbouw van het Landelijk Schakelpunt (Gaat om EPD, red.)

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag