• Menu

0 recente resultaten

Jaarverslag 2010 en onze onderwerpen voor 2011

Bits of Freedom hecht groot belang aan transparantie en verantwoording. Daarom presenteren we hierbij ons jaarverslag 2010. We kunnen daarin met tevredenheid terugkijken op een actief en succesvol jaar. Lees mee hoe we ook vooruit kijken op onze onderwerpen voor 2011.

Over ons
Het jaarverslag (PDF), dat ontwerpbureau Unc Inc voor ons heeft opgemaakt, is ook te vinden op de Over Ons-pagina. Hier kan je onder andere meer informatie vinden over ons Bestuur, de Raad van Advies, de bedrijven die ons supporten en internationale samenwerking met andere organisaties.

Op welke thema’s richten wij ons in 2011?
Bits of Freedom komt op voor jouw vrijheid en privacy op internet. Op het gebied van communicatievrijheid richten we ons in 2011, net zoals in 2010, vooral op de volgende dossiers:

  • Netneutraliteit Het internet is een revolutionair communicatiemedium dat iedere burger in staat stelt deel te nemen aan het publiek debat en bedrijven in staat stelt nieuwe toepassingen te ontwerpen. Dit is te danken aan het feit dat internetaanbieders zich vrijwel niet inlieten met het internetgedrag van hun gebruikers. Dat is aan het veranderen. Een aantal telecomgiganten wil zijn positie over de internetkabels misbruiken om meer controle te krijgen over ons internetverkeer, om zo hun eigen diensten te kunnen bevoordelen. Bits of Freedom zet zich ervoor in dat netwerkneutraliteit wordt beschermd.
  • Internettoegang In 2010 bleek dat de copyright-industrie in Den Haag en op internationaal niveau een lobby voert om een “three strikes”-regeling ingevoerd te krijgen. Bits of Freedom verwacht dat dit deze ontwikkeling de komende jaren op de politieke agenda zal blijven. Bits of Freedom zet zich ervoor in dat Nederlanders toegang blijven houden tot het internet.
  • Internetcensuur Geregeld worden proefballonnetjes opgelaten om het internet te filteren op onrechtmatige inhoud. De verspreiding van onrechtmatige inhoud moet uiteraard worden bestreden, maar filtering is nooit een oplossing gebleken: het werkt niet, verbergt het probleem en leidt tot censuur. De verspreiding van onrechtmatige inhoud moet in plaats daarvan bij de bron worden aangepakt. Bits of Freedom strijdt voor een internet zonder verplichte filters en blokkades.

Op het gebied van privacy zal Bits of Freedom zich in 2011 richten op de volgende dossiers:

  • Telecomgegevens De Wet bewaarplicht telecomgegevens, die in 2009 is aangenomen, is een verstrekkende inbreuk op de privacy. Op Europees niveau wordt onderzocht of de Richtlijn dataretentie moet worden aangepast. Wij houden deze ontwikkeling scherp in de gaten. Als de Europese richtlijn blijft bestaan moet de implementatie in de Nederlandse wet zo zorgvuldig mogelijk gebeuren, zodat de privacy zoveel mogelijk wordt beschermd.
  • Communicatiegeheim Brieven mag je niet zomaar openen; dat is in strijd met het briefgeheim. Maar wat kun je ertegen doen als je internetverkeer wordt gemonitord? Dat komt steeds vaker voor met technieken als behavioral targeting en deep packet inspection. Tegelijkertijd zijn er onvoldoende waarborgen om het digitale briefgeheim te beschermen. Bits of Freedom zet zich in voor bescherming van het digitaal briefgeheim.
  • Privacy empowerment Wettelijke verplichtingen kunnen de gebruiker helpen zijn privacy te beschermen, maar het is minstens zo belangrijk om gebruikers zelf de middelen te geven waarmee zij zich kunnen verdedigen. Daarom hebben we Webwijs, de Zelfverdedigingsgids voor internetgebruikers ontwikkeld, waarmee wij aan iedere Nederlander uitleggen hoe hij zijn privacy online kan handhaven. Deze zullen we in 2011 bijwerken. Ook willen we de Persoonsgegevens InzageMachine (PIM) ontwikkelen.

Naast deze prioriteiten informeert Bits of Freedom over ontwikkelingen op het gebied van digitale burgerrechten in brede zin. We zullen in 2011 daarnaast een aantal nieuwe projecten ontwikkelen. We zullen de volgende Big Brother Awards weer organiseren. En waar nodig starten we spoedcampagnes tegen specifieke initiatieven van overheid of bedrijfsleven.

Jaarrekening
Naast het jaarverslag publiceren wij ook jaarrekening (PDF). De jaarrekening is opgemaakt conform de Richtlijnen 650 Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Dit is een vereiste voor het verkrijgen van een zgn. CBF-certificaat voor (kleine) goede doelen, dat we op termijn willen aanvragen.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag