• Menu

0 recente resultaten

Europese conservatieven steunen anti-piraterijverdrag ACTA

Op 24 november heeft het Europees Parlement de deur opengezet voor het omstreden anti-piraterijverdrag ACTA. In een resolutie die is opgesteld en gesteund door de conservatieve fracties, worden de talloze bezwaren tegen ACTA genegeerd. Een veel kritischer resolutie haalde niet genoeg stemmen.

In de resolutie van de conservatieven worden vrijwel geen eisen gesteld aan de onderhandelingen die de Europese Commissie over ACTA voert: de Commissie krijgt een vrijwel blanco cheque om naar eigen inzicht de onderhandelingen over ACTA in te vullen.

De alternatieve resolutie, opgesteld door de S&D/Groenen/ALDE/GUE-fracties, was daarentegen veel kritischer:  er wordt onder meer geëist dat de Commissie onderzoek doet naar de impact van ACTA op fundamentele rechten (artt. 19 en 22) en er wordt gewaarschuwd voor de criminalisering van eindgebruikers die het gevolg kan zijn van ACTA. Ook wordt ingegaan op de gevolgen voor toegang tot geneesmiddelen en innovatie. Deze resolutie heeft echter niet genoeg stemmen gekregen.

De strijd tegen ACTA is nog niet gelopen. Het Europees Parlement krijgt nog één keer de kans om zich over ACTA uit te spreken: op het moment dat de Europese Commissie de definitieve tekst aan het parlement ter goedkeuring moet voorleggen. De volgende – en waarschijnlijk laatste –  internationale onderhandelingen over ACTA zullen plaatsvinden van 30 november tot 3 december: daarna zal de uiteindelijke tekst aan het parlement worden voorgelegd.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag