• Menu

0 recente resultaten

Einde verkiezingsactie – Conclusie: groot succes

De formatie is zo goed als klaar. Het volgend kabinet zal aanstaande donderdag op het bordes van de koningin staan. Daarmee is ook een einde gekomen aan onze verkiezingsactie. Wat 1 maart 2010 begon met ons manifest voor digitale vrijheid, eindigde in oktober 2010 met letterlijke citaten uit dat manifest in het huidige regeerakkoord. Wat het jonge Bits of Freedom zoal voor elkaar kan krijgen. Een reconstructie.

Maart – Manifest voor Digitale Vrijheid Na de val van het kabinet schreef Bits of Freedom samen met haar fans een Manifest voor digitale vrijheid (PDF), met daarin negen punten waarmee de politiek digitale vrijheid in de toekomst kan beschermen. Enkele politieke partijen namen direct punten van het manifest over in hun verkiezingsprogramma’s.

April – Amendementen op verkiezingsprogramma’s Om vervolgens de verkiezingsprogramma’s nog verder te verbeteren, stelden we amendementen op en vroegen we leden van politieke partijen die in te dienen. En met succes: Vijf partijen namen tien van onze amendementen aan in hun definitieve verkiezingsprogramma.

Mei – DigitaleVrijheidswijzer.nl Een maand voor de verkiezingen presenteerde Bits of Freedom DigitaleVrijheidswijzer.nl: een website waar in één oogopslag te zien is welke partijen zich in de verkiezingsprogramma’s sterk maken voor digitale vrijheid. De site werd besproken in tientallen media en blogs. Binnen een dag had de site al meer dan 25.000 bezoekers en op de dag van de verkiezingen hadden 50.000 mensen de site bezocht.

Mei/Juni – Contact met politici Fans en supporters van Bits of Freedom lieten tijdens de hele campagne van zich horen aan alle kandidaten. Zo hebben zij politici getweet, hen tijdens bijeenkomsten aangesproken (bijvoorbeeld op de toiletten voor de uitzending van een tv-programma: “Goh mijnheer Balkenende, kent u Bits of Freedom al?”), filmpjes voor ze gemaakt enzovoorts.

Onze exacte woorden in het regeerakkoord Al deze acties hebben gewerkt! In het regeerakkoord staan exact onze woorden: “Het kabinet bevordert een vrij en open internet.” Vergelijk met de pagina waar we ons werk voor een open internet uitleggen.

Drie van onze voorstellen overgenomen Op het gebied van privacy zijn zelfs drie van onze voorstellen uit het manifest overgenomen. Wij hebben ons hard gemaakt voor een meldplicht datalekken – en het kabinet heeft nu bevestigd die meldplicht nu in te zullen voeren. We hebben ons hard gemaakt voor een horizonbepaling (privacy-inbreukmakende wetgeving eindigt na een bepaalde periode, tenzij het Parlement na een grondige evaluatie besluit de maatregel te continueren) – en het kabinet zal die “waar mogelijk” toepassen. Wij hebben ons hard gemaakt voor kritische toetsing van bestaande surveillancemaatregelen – en we zien die toets deels terug in het akkoord. Op dat punt laat het akkoord nog veel ruimte voor interpretatie.

Onze vrijwilligers en fans bedanken We willen iedereen die heeft meegewerkt aan deze actie bedanken. Van degene die hebben meegeschreven aan het manifest, degenen die de amendementen hebben geschreven, ingediend en gesteund, de vrijwilligers die de vergelijkingen tussen verschillende partijen voor DigitaleVrijheidswijzer.nl hebben onderzocht, degenen die de website ontworpen en gebouwd hebben tot alle supporters die politici tijdens de campagnes benaderd hebben.

Nog veel te doen Hoewel we natuurlijk erg trots zijn dat we als jonge organisatie met onze fans zoveel succes hebben gehad in deze actie, zien we dit slechts als een oproep om nog harder aan de slag te gaan. Zie voor een analyse van de negatieve kanten van het regeerakkoord een eerdere blogpost van onze hand. Er is nog veel te veranderen en, zoals blijkt, met onze acties kunnen daadwerkelijk effect bereiken.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag