• Menu

0 recente resultaten

Anti-piraterijverdrag gelekt: zorgen niet weggenomen

Op 14 juli is de volledige tekst van het geheime anti-piraterijverdrag ACTA uitgelekt. Daarmee zijn de meest recente onderhandelingen in Luzern publiek geworden. De zorgen over het verdrag zijn niet weggenomen.

Wegfilteren van internetverkeer

Uit Bits of Freedom’s onderzoek van de vorige onderhandelingstekst bleek dat de aansprakelijkheid van tussenpersonen op internet zou worden uitgebreid. Deze zorgen zijn nog steeds terecht. Uit de zojuist uitgelekte tekst (PDF) kan volgen dat providers inbreukmakend internetverkeer moeten wegfilteren of blokkeren, op straffe van aansprakelijkheid. Zij moeten dat niet alleen doen wanneer zij op de hoogte zijn gesteld van inbreuk, maar ook wanneer zij op een andere manier weten dat internetverkeer inbreukmakend is (“when the online service provider is aware of facts and circumstances from which infringing activity is apparent“, art. 2.18 lid 3 sub b).

Rechthebbenden en providers bepalen samen straffen voor filesharing

Eerder was er sprake van dat in ACTA zou worden bepaald dat internetgebruikers als straf voor auteursrechtinbreuk van internet zouden worden afgesloten. Die zorg heeft plaatsgemaakt voor een bepaling dat dat providers en rechthebbenden zullen overleggen welke maatregelen zij zullen nemen om inbreuk te voorkomen (art. 2.18 lid 3quarter). Dit kan nog steeds tot gevolg hebben dat gebruikers van internet worden afgesloten: zo heeft de Ierse internetprovider samen met rechthebbenden afgesproken om een three-strikes regeling in te voeren.

Strafbaarheid van filesharing mogelijk beperkt

Uit Bits of Freedom’s onderzoek van de vorige onderhandelingstekst bleek ook dat sommige partijen ook niet-commerciĆ«le auteursrechtinbreuk strafbaar wilden stellen. Dat zou betekenen dat individuele gebruikers van filesharing-technologie ook strafbaar zouden worden gesteld. In deze tekst lijken partijen het er echter over eens dat “end users“, dus individuele gebruikers, buiten de reikwijdte van de strafbepaling mogen worden gehouden (art. 2.14 lid 1).

Nog steeds geen transparantie, nog steeds geen democratie

Het is schandalig dat, hoewel meer transparantie beloofd was, de landen na de meest recente onderhandelingsronde geen nieuwe versie van de verdragtekst hebben gepubliceerd. Uit het recente lek blijkt dat de zorgen van internetgebruikers wel degelijk terecht zijn. Een verdrag dat op deze manier tot stand komt, mist democratische legimititeit.

De afbeelding is gebaseerd op “Piraten, aus Lego” van playroughde, uitgebracht onder een Creative Commons Generic 2.0 licentie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag