• Menu

0 recente resultaten

Stel een vraag over digitale vrijheid

Wil jij vrij kunnen blijven mailen, surfen en bloggen? Zorg dan dat het volgende kabinet digitale vrijheid beschermt! Voel lijsttrekkers, politici en journalisten aan de tand over digitale vrijheid via Twitter, YouTube, mail etc. Om je op weg te helpen, hebben we hieronder alvast een aantal vragen opgesteld. Heb je andere vragen? Laat ze weten in de comments! Ook hebben we verschillende manieren om je vraag te stellen alvast voor je op een rij gezet.

Ga je een vraag stellen? Laat het ons weten! Stuur je filmpje, mail of tweet met je vraag en het antwoord naar ons, of plaats het in de comments hieronder. (Als je je vraag stelt via Twitter, gebruik dan de hashtag #digitalevrijheid.) De beste, slechtste en meest rare antwoorden publiceren we. Zo weten we welke politicus draait, zwijgt of juist echt iets wil veranderen.

Algemeen

 • De massale opslag van onze gegevens is een belangrijke inperking van onze privacy, werkt niet tegen criminaliteit, maar kost een fortuin. Welke partij gaat hierop bezuinigen?

CDA

 • Internettoegang – Vindt het CDA dat niemand mag worden afgesloten van internet, bijvoorbeeld als je inbreuk maakt op auteursrecht?
 • Netneutraliteit – Vindt het CDA dat providers verboden moet worden om diensten en websites te blokkeren?
 • Auteursrechthandhaving – Blijft het CDA bij haar standpunt dat er een verbod moet komen op het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal?

ChristenUnie

 • Privacy-by-design Wil de ChristenUnie de OV-chipkaart beter inrichten zodat die anoniem is?
 • Privacy-by-design– Wil de ChristenUnie het EPD pas invoeren als vaststaat dat de veiligheid waterdicht is?
 • Terrorismebestrijding Is de ChristenUnie van mening dat de maximale bewaartermijn van persoonsgegevens teruggeschroefd moet worden naar 6 maanden?

D66

GroenLinks

 • Databankbeveiliging – Kan GroenLinks concreet aangeven hoe persoonsgegevens beter beschermd moeten worden naast het invoeren van een meldplicht voor het lekken van gegevens?
 • Rechtsbescherming – Kan GroenLinks concreet aangeven hoe zij de gevolgen van identiteitsdiefstal wil minimaliseren?

PvdA

 • Auteursrechthandhaving – Is de PvdA voor of tegen de invoering van een downloadverbod? Wat is het standpunt van de PvdA indien auteursrechten of een downloadverbod worden gehandhaafd door middel van het controleren van het internetverkeer van gebruikers?
 • Toetsing bestaande surveillance Kan de PvdA aangeven wat een grondig onderzoek naar bestaande surveillancemaatregelen inhoudt en welke concrete eisen er moeten worden gesteld aan surveillancemaatregelen om de privacy van burgers te waarborgen?
 • Toetsing bestaande surveillance – Wil de PvdA dat de vingerafdrukdatabank wordt afgeschaft? Wil de PVDA dat de wet bewaarplicht wordt verkort naar zes maanden?

PVDD

 • Internettoegang – Vindt de PVDD dat een wet moet worden geintroduceerd die erop neerkomt dat niemand van internet mag worden afgesloten?
 • Herinrichting IT-projecten – Vindt de PVDD dat de OV-chipkaart beter moet worden ingericht, zodat deze altijd anoniem is.
 • Toetsing bestaande surveillanceWat bedoelt de PVDD met haar stelling dat surveillancemaatregelen niet worden ingevoerd “tenzij de vrijheid of veiligheid van mens of dier in het geding is”?

PVV

 • Privacy-by-design Welke concrete maatregelen stelt de PVV voor om ervoor te zorgen dat de overheid en het bedrijfsleven zich in de praktijk daadwerkelijk laten leiden door het beginsel van privacy-by-design’?

Trots op Nederland

 • Netwerkneutraliteit – Moet de overheid volgens Trots op Nederland ingrijpen indien providers zich bemoeien met het internetverkeer van hun gebruikers voor commerciële doeleinden? Zo niet, wat vindt Trots op Nederland van het feit dat providers het gebruik van bepaalde diensten, zoals Skype, voor gebruikers onmogelijk maakt omdat de dienst concurreert met de diensten van de provider?

SP

 • Auteursrechthandhaving – Is de SP voorstander van een wet die de inzet van technieken als deep packet inspection verbiedt?
 • Privacy-by-design – Is de SP voorstander van een wet die bepaalt dat reeds bij het ontwerp van grote informatiseringsprojecten van de overheid rekening moet worden gehouden met de privacy? Dit betekent onder meer dat die systemen anoniem moeten zijn waar mogelijk en dat zo min mogelijk moet worden opgeslagen.
 • Herinrichting IT-projecten – Vindt de SP dat het EPD niet mag worden ingevoerd tenzij de bescherming van de privacy waterdicht is, en betekent dat volgens de SP niet dat het EPD dus nog niet mag worden ingevoerd?
 • Terrorismebestrijding – Is de SP voorstander van een wettelijke “horizonbepaling”, die bepaalt dat grootschalige surveillancemaatregelen na twee jaar aflopen, en alleen worden verlengd als nut en noodzaak voldoende zijn aangetoond?

VVD

 • Databankbeveiliging – Welke concrete maatregelen zijn er volgens de VVD nodig om databanken te allen tijde goed te beveiligen?
 • Terrorismebestrijding Waar houdt volgens de VVD een gelegitimeerde inbreuk op de privacy voor opsporingsactiviteiten op en is er sprake van een verboden willekeurige aanleg van databanken van persoonsgegevens?

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag