• Menu

0 recente resultaten

Spoed: D66-leden gezocht!

Bits of Freedom zoekt D66-leden die twee amendementen op het concept-verkiezingsprogramma van D66 willen ondersteunen. De deadline voor het indienen van de amendementen is aanstaande vrijdag om 10 uur, dus er is haast bij. Ben je D66-lid en wil je onderstaande amendementen steunen? Laat het ons weten op info@bof.nl. Update: inmiddels zijn de amendementen ingediend. Veel dank voor de hulp!

Amendement om netwerkneutraliteit te garanderen

Bits of Freedom stelt voor om na regel 3197 (p. 92) de volgende passage in te voegen:

Netwerkneutraliteit. D66 wil dat internetproviders zich niet mogen bemoeien met het internetverkeer van hun abonnees. Providers mogen bijvoorbeeld niet innovatieve diensten, zoals internettelefonie, blokkeren. Dat is belangrijk voor de economie, want zo wordt voorkomen dat ISPs de concurrentie vervalsen. Het is ook goed voor sociale cohesie, want het zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot hetzelfde internet. “

Toelichting: D66 schrijft in haar programma dat zij voor een open en democratisch Nederland staat, waar zoveel mogelijk informatie voor burgers open en toegankelijk is (p. 91). Innovatie en ondernemerschap zijn volgens D66 de sleutel tot welvaartsverhoging (p. 17). D66 hecht bovendien veel belang aan individuele vrijheid. Wij leven in een maatschappij waar internet een steeds belangrijkere rol speelt. Nu kunnen providers nog beslissen welke informatie en diensten voor abonnees toegankelijk zijn: als zij willen, blokkeren zij Skype, Wikipedia, YouTube of een andere innovatieve dienst. Daarbij grijpen zij diep in de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruiker in. D66 kan met dit amendement duidelijk maken dat zij dit wil veranderen: niet de provider, maar de burger en de innovatieve ondernemer staan centraal in het internetbeleid van D66.

Amendement om privacy-by-design te garanderen

Bits of Freedom stelt voor om de volgende passage tussen regel 2988 en 2990 te wijzigen:

Bewaarduur van gegevens. De kosten van opslag en gebruik van persoonsgegevens voor wetshandhaving en veiligheid moeten worden gedragen door de vragende instantie.”

Als volgt:

Opslag en gebruik van gegevens. De bescherming van privacy dient altijd het uitgangspunt – en niet een sluitpost – te zijn bij het ontwerp van grootschalige informatiseringsprojecten. Deze systemen moeten niet meer informatie opslaan dan strikt noodzakelijk en voor een vooraf beschreven doel, anoniem zijn waar mogelijk en zo kort mogelijk worden opgeslagen. Er moet duidelijk worden vastgelegd wie toegang hebben tot de data. De kosten van opslag en gebruik van persoonsgegevens voor wetshandhaving en veiligheid moeten worden gedragen door de vragende instantie.”

Toelichting: Uit het concept-programma blijkt dat D66 de bescherming van de persoonlijke levenssfeer als belangrijk speerpunt in haar beleid heeft aangemerkt, zoals zij ook op p. 86 aangeeft. Onder het kopje “Niet zonder toestemming koppelen dossiers” is al een belangrijk uitgangspunt geformuleerd: “persoonsgegevens zijn eigendom van het individu, niet van de overheid”. De kop daaronder (“Bewaarduur van gegevens”) dekt de lading echter niet, en stipt slechts een deel van een meer fundamenteel probleem aan: grote informatiseringsprojecten worden onvoldoende ontworpen met als doel de privacy van de burger te beschermen. Dit heeft tot gevolg dat grote projecten als het Elektronisch Patiënten Dossier en de OV-chipkaart op grote maatschappelijke weerstand stuitten. Met dit amendement geeft D66 handen en voeten aan haar ambitie om de persoonlijke levenssfeer beter te beschermen.

Procedure: Uiterlijk vrijdag 9 april om 10.00 uur moeten amendementen op het verkiezingsprogramma ingediend zijn. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 april 2010 vindt in de Convention Factory te Amsterdam het voorjaarscongres (C91) plaats. Meer informatie over de procedure is hier te vinden.

Amendementen voor het verkiezingsprogramma kunnen worden ingediend door een lid met ondersteuning van 25 handtekeningen van stemgerechtigde leden of door aanname van een amendement door een afdelings- of regionale ledenvergadering. De sluiting voor het indienen van amendementen is op vrijdag 9 april 2010 om 10.00 uur. Woordvoerders en indieners van amendementen dienen voor overleg met het Landelijk Bestuur of de Permanente Programmacommissie beschikbaar te zijn op zondag 11 en maandag 12 april.

Wilt u helpen om een van deze amendementen in het verkiezingsprogramma te krijgen? Neem dan contact op met info@bof.nl.

De afbeelding is een bewerking van “European Elections” van inyucho, uitgebracht onder een Creative Commons Generic Attribution 2.0-licentie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag