• Menu

0 recente resultaten

'MDI meet met twee maten'

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) meet met twee maten. Dit oordeel velt het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) na een klacht van de Marokkaanse website Maghrebonline.nl.

De beheerder Mohammed Elmakkaoui van MaghrebOnline.nl klaagde in maart van dit jaar bij het Meldpunt Discriminatie Internet over een discriminerende tekst op Volkomenkut.com: “Als alle moslims nou eens dood zouden vallen, hadden we gelijk vrede op de wereld en waren bijna alle problemen opgelost.[..] Dat soort volk mag regelrecht aan het gas.” Het MDI wees de klacht af en achtte de tekst niet strafbaar.

Als test postte Elmakkaoui dezelfde tekst op een forum van zijn eigen site MaghrebOnline; ‘moslims’ verving hij door ‘joden’. “Dezelfde dag werd er een klacht tegen ons ingediend bij het MDI, dat ons verzocht deze discriminerende tekst te verwijderen”, aldus Elmakkaoui in de Volkskrant.

Elmakkaoui klaagde vervolgens bij het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) over de handelswijze van het MDI. “Op grond van de door u verstrekte informatie en de reacties van het bestuur van Magenta, waaronder het MDI ressorteert, komt het LBR tot de conclusie, dat er alle reden is om uw klacht – dat het MDI meet met twee maten, door klachten over anti-islamisme anders te behandelen en te beoordelen dan klachten over antisemitisme – terecht is, waarmee niet gezegd is dat uw klacht gegrond is. Wel stellen wij vast dat er minimaal sprake is van ernstige twijfels over de beoordelingen van de door u aangedragen voorbeelden en constateren wij met u dat het er alle schijn van heeft, dat het MDI klachten over anti-islamisme anders beoordeelt dan klachten over antisemitisme. Het MDI heeft voor deze vaststelling geen enkele (plausibele) verklaring gegeven. Ten overvloede merken wij op, dat het uiteindelijk aan de rechter is om te beoordelen of een bepaalde uitlating al dan niet strafbaar is, en niet aan het MDI of LBR, maar op grond van zijn expertise is het LBR van mening, dat er reden was voor een rechterlijke toetsing en dat de klachten over anti-islamisme niet op voorhand door het MDI beoordeeld hadden mogen worden als niet strafbaar”, aldus het LBR in een brief aan MaghrebOnline.nl.

Het LBR geeft bovendien aan dat zij de zaak rechtstreeks met het MDI heeft proberen te bespreken. In de brief aan MaghrebOnline.nl zegt het LBR hierover: “Het bestuur van Magenta waaronder het MDI ressorteert heeft ondanks herhaalde verzoeken daartoe tot op heden niet gemotiveerd waarop zijn beoordelingen zijn gebaseerd. Het lijkt erop dat het MDI probeert het antwoord te ontwijken. Tevens heeft het MDI geprobeerd om via de directeur en bestuurders van het LBR en derden druk uit te oefenen op ondergetekende. De wijze waarop het MDI met uw klacht is omgegaan vind ik uiterst teleurstellend en onprofessioneel gelet op het gegeven, dat het MDI zelf een meldpunt is dat klachten behandelt”.

Volgens het MDI mist het oordeel van het LBR motivering. “Een dergelijke constatering is zonder onderbouwing voorbarig en onterecht. Wij hebben dan ook vandaag de Landelijke Vereniging van Meldpunten en Anti Discriminatie Bureaus gevraagd zich uit te spreken over de werkwijze en uitlatingen van het LBR in deze”, aldus een mededeling op de website van het MDI.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag