SIDN mag verzoek om privacy-bescherming afwijzen

De Stichting Internet Domein Registratie (SIDN) hoeft geen gehoor te geven aan een verzoek van voormalig RTL-nieuwslezer Sander Simons om diens woonadres geheim te houden. Wie prijs stelt op zijn privacy, moet geen eigenaar willen zijn van een Nederlandse domeinnaam. En wie iets controversieel wil publiceren, moet dat vooral niet op zijn eigen website willen doen. Dat lijkt de uitkomst van een beroepsprocedure bij het College voor Klachten en Beroep van de SIDN.

Iedereen die een .NL domeinnaam aanvraagt, komt met naam en adres in een database die via internet toegankelijk is voor de hele wereld, ongeacht of het een particulier is, een eenmanszaak of een groot bedrijf. Hoewel het nieuwe reglement van de SIDN een uitzonderingsmogelijkheid kent, lijkt die in de praktijk waardeloos. De noodzaak tot openbaarmaking is volgens het reglement namelijk zo alomvattend, dat elk privacy-beroep daarvoor moet wijken. Opname in de internet-database is niet alleen bedoeld om snel contact te kunnen opnemen bij technische problemen, maar ook om te zien of een domeinnaam nog vrij is, om intellectuele eigendomsrechten te kunnen beschermen en om in het algemeen ‘illegale en schadelijke inhoud op het Internet’ tegen te gaan. Sinds de invoering van het nieuwe reglement in januari 2003 heeft de SIDN slechts 7 opt-out verzoeken gehonoreerd, op een totaal van tenminste 1323 aanvragen. (De meest recente cijfers dateren van 28 augustus 2003 en zijn volgens de SIDN zo hoog door ‘aanloopperikelen’).

De heer Simons voerde aan dat hij een nieuw boek op zijn website wilde publiceren (‘Het absolute anti-gedoogboek’) met een sterke politieke lading, waarover grote ophef zou kunnen ontstaan. De SIDN wees het eerste verzoek tot maskering van de adresgegevens af (eind augustus 2003). De internetprovider van Simons, XS4ALL, vulde toen haar eigen gegevens in op de plek van de houder van het domein. En daarin zag de SIDN een reden tot afwijzing van het verzoek om privacy: “Nu Appellant zijn gegevens heeft laten vervangen door die van zijn deelnemer, is volgens de SIDN de noodzaak voor het toewijzen van zijn verzoek vervallen.”

XS4ALL protesteerde namens de klant bij het College voor Klachten en Beroep van de SIDN, en voerde aan dat “een voortdurende opname van het adres en telefoonnummer van Appellant in het openbare deel van het Register een ernstige aantasting van zijn persoonlijke levenssfeer betekent.” Maar volgens de SIDN hadden klant en provider een andere, buitenreglementaire constructie moeten kiezen, waarbij de provider eigenaar wordt van de domeinnaam, en de klant gebruiksrecht krijgt. “SIDN geeft aan dat een dergelijke constructie niet ongewoon is en dat het een vorm van dienstverlening is die niet strijdig is met de registratievoorwaarden van SIDN.”

Het College behandelde de zaak op 16 december 2003 en deed uitspraak op 8 februari 2004. De SIDN heeft gelijk gekregen voor wat betreft het adres, maar moet wel het telefoonnummer van Simons vervangen door dat van XS4ALL. In de slotafweging geeft het College blijk van een opmerkelijke kijk op de vrijheid van meningsuiting op internet: “Appellant geeft ook geen uitleg waarom gekozen is voor een openbaar medium als internet om aandacht te vragen voor een boek met controversiële inhoud via een domeinnaam die met de adresgegevens naar het woonadres van de schrijver verwijst. Ook geeft Appellant niet aan waarom andere alternatieven geen mogelijkheid bieden.”

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.