• Menu

0 recente resultaten

Oproep uit de samenleving: Voor ongerichte massasurveillance is geen plaats in een democratische rechtsstaat

Ongericht gegevens van gewone mensen aftappen en ongezien doorspelen aan buitenlandse inlichtingendiensten. Dat zou niet moeten kunnen, vindt Bits of Freedom samen met onder andere wetenschappers, journalisten, technologiebedrijven en mensenrechtenorganisaties. Zij ondertekenden een statement dat zich tegen deze nieuw voorgestelde bevoegdheid richt:

"De Cyberwet geeft de geheime diensten de mogelijkheid om ongericht het internet af te tappen. Op die manier kunnen de geheime diensten de gegevens en communicatie van miljoenen mensen aftappen. Bovendien kunnen ze deze gegevens aan buitenlandse diensten geven, nog voordat ze er zelf naar gekeken hebben. Dat past niet in een democratische rechtsstaat."

Lotte Houwing, beleidsmedewerker bij Bits of Freedom: "Het is schrikbarend hoe ver deze wet gaat. De spoedwet gaat over het ongericht verzamelen van informatie. Dat levert datasets op waar iedereens gegevens tussen kunnen zitten, ook van burgers die zich van geen kwaad bewust zijn. Of juist van burgers die door de regering beschermd zouden moeten worden. Wanneer deze gegevens ongezien met buitenlandse diensten gedeeld worden, weten de diensten zelf niet precies wat ze over de schutting gooien, laat staan dat ze kunnen uitsluiten de veiligheid van Nederlanders op het spel te zetten."

Op maandag 16 oktober behandelt de Tweede Kamer de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensieve cyberagenda tegen Nederland of Nederlandse belangen (Cyberwet). Deze wet is een wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De wet is tijdelijk, maar grijpt fundamenteel in. Zo geeft het de geheime diensten verregaande surveillancebevoegdheden en schaalt het het toezicht vooraf af. Het statement richt zich in de aanloop naar de behandeling van deze wet op het stoppen van deze bevoegdheid.

Al langer leven er zorgen over deze wet. Vorige week sprak de Nederlandse Vereniging van Journalisten zich nog uit bij ArgosLuister hier de uitzending terug over de risico's van de voorgestelde uitbreiding van de hackbevoegdheid. Ook bij die bevoegdheid worden waarborgen afgebroken waardoor de bronbescherming op het spel komt te staan

------- Niet voor publicatie ----

Achtergrond en documenten van de Tweede Kamer vind je hierZelf lezen wat die wet precies zegt kan hier

 

Woordvoering:

Lotte Houwing, Bits of Freedom

lotte@bitsoffreedom.nl, 06-83207546

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag