• Menu

0 recente resultaten

Persbericht: Cybersecuritybeleid moet slimmer en gerichter

Met slimme, gerichte maatregelen kan onze cybersecurity sterk worden verbeterd. Dat zegt Bits of Freedom samen met een brede coalitie van veiligheidsexperts en andere stakeholders. Deze coalitie presenteert vandaag een notitie over Het cybersecuritybeleid van de toekomst aan Tweede Kamerleden.

“De overheid laat zich op het gebied van cybersecurity nu nog te veel leiden door incidenten en mist echte visie op wat goed beleid is.” zegt Simone Halink van Bits of Freedom. De Tweede Kamer heeft op 6 december een algemeen overleg over het onderwerp cybersecurity in de agenda staan. Volgens de Bits of Freedom is dit het ideale moment om de discussie over goed cybersecuritybeleid een nieuwe impuls te geven.

In de notitie staan vier uitgangspunten en acht concrete maatregelen voor modern cybersecuritybeleid. “Het belangrijkste uitgangspunt van dit beleid moet zijn dat cybersecurity begint bij de basis.” zegt Halink. “Persoonlijke veiligheid moet centraal staan. De meeste veiligheidsproblemen komen door simpele kwetsbaarheden, die met simpele maatregelen kunnen worden opgelost.”

De notitie pleit verder voor meer investeringen in kennis en capaciteit op IT-gebied bij overheid en politie. “Het is belangrijk dat de politie haar werk goed kan doen. Maar daarvoor is meer kennis over het internet en digitale opsporing nodig.” aldus Halink. Verder zou de overheid het goede voorbeeld moeten geven door controle over haar eigen infrastructuur uit te kunnen oefenen, minder afhankelijk te zijn van externe partijen en internetters structureel voor te lichten over hoe zij hun eigen veiligheid kunnen verbeteren.

Het manifest is ondertekend door:

 • Burgerrechtenvereniging Vrijbit
 • Dutch Hosting Provider Association
 • Free Press Unlimited
 • HCC
 • Humanistisch Verbond
 • Internet Protection Lab
 • Ouders Online
 • Platform Bescherming Burgerrechten
 • Stichting KDVP
 • Stichting Meldpunt Misbruik ID-plicht
 • Stichting Privacy First
 • Vereniging NLUUG
 • Vrijschrift / ScriptumLibre
 • Mr. A.M. Arnbak, Universiteit van Amsterdam
 • Prof.mr. E.J. Dommering, Universiteit van Amsterdam
 • Prof.dr. N.A.N.M. van Eijk, Universiteit van Amsterdam
 • Rop Gonggrijp
 • Dr. P.J.A. de Hert, Universiteit Tilburg
 • Dr. J.V.J. van Hoboken, Universiteit van Amsterdam
 • Dr. J.H. Hoepman, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof.mr. S. van der Hof, Universiteit Leiden
 • Prof.dr.ir. C.T.A.M. de Laat, Universiteit van Amsterdam
 • Prof.dr. T. Lange, Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof.dr. R.A. Lawson, Universiteit Leiden
 • Prof.dr. R.E. Leenes, Universiteit Tilburg
 • Ing. J.C.G. van de Looy, Madison Gurkha BV
 • Dr.ir. E. Poll, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Drs. R. Rustema, Universiteit van Amsterdam
 • Dr. P. Schwabe
 • Prof.mr.dr. J.M. Smits, Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof.dr.ir. H.C.A. van Tilborg, Technische Universiteit Eindhoven
Download:

 

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag