Stop het stiekem volgen van jouw surfgedrag

Brede coalitie stelt vragen over opslag telecomgegevens

Bits of LOLZ: Opstelten doet nominatie voor Big Brother Awards

Medio maart schreven wij over Malte Spitz, een Duitse politicus die zijn telecomprovider had gevraagd wat deze eigenlijk over hem bewaarde en die gegevens vervolgens door de Zeit had laten visualiseren. Met het resultaat kan je op de minuut nauwkeurig zien waar deze politicus is geweest. Ontluisterend. Maar ook in Nederland wordt op grond van de Wet bewaarplicht telecomgegevens door jouw telecomprovider bijgehouden waar je bent geweest. En daarom stelt een brede coalitie in de Tweede Kamer nu vragen aan de regering.

De kamervragen zijn ingediend door D66, samen met de PvdA, SP, GroenLinks en VVD. De eerste vier partijen hebben in 2008 tegen de Wet bewaarplicht telecomgegevens gestemd, maar de VVD stemde toen nog voor. Het is goed om te zien dat de VVD nu, onder het privacyroer van Ard van der Steur, Afke Schaart en Jeanine Hennis, blijkbaar kritischer staat tegenover deze massale privacyschending.

Wat kan jij ondertussen doen om deze discussie ook in Nederland op gang te brengen? Vraag bij jouw telecomprovider ook deze gegevens op. Je hebt daar recht op, op grond van artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens. En dankzij de procedure die Rejo Zenger heeft gevoerd, is dat nu ook door een rechter bevestigd. We zijn benieuwd waar jij je bevond op 14 september 2010 om 14.31 uur!

Hieronder zijn de vragen opgenomen.

Schriftelijke vragen van de leden Schouw (D66) , Heijnen (PvdA), Gesthuizen (SP), Dibi (GroenLinks) Schaart en Van der Steur (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een grote hoeveelheid gegevens over een burger beschikbaar is bij belbedrijven en overheden voor controle

23 maart 2011

Vraag 1.
Wat is uw reactie op het bericht “Verräterisches Handy”? 1)

Vraag 2.
Op welke wijze is de situatie van de opslag van gegevens van burgers en de mogelijkheden deze in te zien en te koppelen aan andere openbare bronnen in Nederland vergelijkbaar met Duitsland?

Vraag 3.
Welke gegevens mogen de belbedrijven precies op slaan?

Vraag 4.
Voor welke doeleinden mogen zij deze gegevens gebruiken?

Vraag 5.
Hoe lang mogen zij deze gegevens bewaren?

Vraag 6.
Zijn de opgeslagen gegevens afdoende afgeschermd voor kwaadwillenden? Zo ja, waar blijkt dat uit?

Vraag 7.
Op welke wijze kunnen burgers bezwaar maken tegen het opslaan van deze gegevens?

Vraag 8.
Bent u van mening dat de privacy van burgers voldoende gewaarborgd wordt door belbedrijven die de gegevens opslaan? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9.
Hoe vaak worden de gegevens van burgers die bij belbedrijven opgeslagen liggen opgevraagd door de burger zelf? Hoe vaak wordt deze aanvraag gehonoreerd?

Vraag 10.
Hoe vaak worden de gegevens van burgers die bij belbedrijven opgeslagen liggen opgevraagd door de overheid? Hoe vaak wordt deze aanvraag gehonoreerd?

Vraag 11.
Hoe vaak worden de gegevens van burgers die bij belbedrijven opgeslagen liggen opgevraagd door derden? Hoe vaak wordt deze aanvraag gehonoreerd?

Vraag 12.
Bent u van mening dat burgers zich voldoende bewust zijn van welke gegevens over hen worden opgeslagen en hoe deze aan elkaar gekoppeld kunnen worden? Zo ja, waar blijkt dat uit?

Vraag 13.
Zo nee, bent u bereid deze bewustwording te stimuleren? Welke concrete stappen gaat u nemen om deze bewustwording te vergroten?

1) Zeit, “Verräterisches Handy”? http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten , 17 maart 2011. Zie ook ‘Duits politicus demonstreert de mobiele verrader’ : Trouw, http://www.trouw.nl/tr/nl/5133/Media-technologie/article/detail/1861442/2011/03/17/Duits-politicus-demonstreert-de-mobiele-verrader.dhtml ,17 maart 2011.

 1. Simon Hania

  Het zou enor helpen als jullie een procedureel correcte standaarbrief zouden aanbieden, inclusief adressing per telecomp[rovider, waarmee we gegevens op kunnen vragen…

 2. Anoniem

  Deze vragen zijn erg braaf en nietszeggend maar weinig gericht op mogelijk misbruik.

  Agenten beschouwen het inzien van dit soort gegevens als secundaire arbeidsvoorwaarden. Men beschouwt het als normaal om zelfs voor collega’s even gegevens op te vragen voor privé doeleinden als men weet dat het puur om privé doeleinden gaat.

  Bij een tweedehands auto wordt het kenteken en de eigenaren even doorgelicht. Altijd handig voor de prijs onderhandelingen. Was deze auto niet eens betrokken bij…

  Met huizen kopen doet men het net zo. Even de eigenaar doorlichten en de buren. Je wilt toch wel even weten waar je komt te wonen en relevante puntjes voor de prijsonderhandelingen weten? De opsporingsdiensten helpen elkaar gewoon, ook al weet men dat de informatie voor privé doeleinden opgevraagd wordt.

  Slaande ruzie met een burger. Dan worden zijn gegevens even doorgelicht. Als een agent een bank, telecom provider of internetprovider belt dan worden de gegevens vaak klakkeloos doorgegeven en vaak ook nog meer dan gevraagd. Een privé detective die iets wil weten krijgt zijn gegevens ook heel eenvoudig van de opsporingsdiensten.

  En een crimineel die iets wil weten? Gebeurt ook. Leuk hoor: waar zit …, is … nu op vakantie?

 3. Ben

  Probeerde mijn provider (Hi) te mailen, maar hun formulier om contact op te nemen kom ik niet eens doorheen doordat ze allerlei niet-relevante gegevens vragen…. dus dat zal een ouderwetse brief worden *zucht*

 4. Peter Karelse

  Evenals Simon Hania geïnteresseerd in een voorbeeldbrief.

 5. Ot van Daalen (Bits of Freedom)

  @Simon, @Peter: Zo een verzoek zou als volgt kunnen luiden (geïnspireerd op het verzoek van Rejo Zenger):

  “Met verwijzing naar artikel 35 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verzoek ik u vriendelijk om inzage in alle persoonsgegevens die u van mij verwerkt. Het gaat hierbij om de gegevens die u van mij verwerkt naar aanleiding van mijn mobiele telefoonabonnement met het telefoonnummer [**]. Ik ontvang graag een overzicht van alle persoonsgegevens en in het bijzonder de locatie-gegevens van de mobiele telefoon. [ALS DE BRIEF NAAR T-MOBILE WORDT VERSTUURD: Zoals u bekend heeft in Duitsland de politicus Malte Spitz deze gegevens opgevraagd bij uw zustermaatschappij. Hij heeft deze gekregen in digitaal en makkelijk te verwerken formaat. Graag zou ik u vragen om dezelfde gegevens ook in een formaat aan te leveren dat mij in staat stelt de gegevens makkelijk te verwerken.]

  Wellicht ten overvloede vermeld ik dat in lid 1 van het wetsartikel een termijn van vier weken wordt genoemd waarin u aan dit verzoek moet voldoen. Hierbij gaat ter authenticatie van mijn identiteit een bijlage van mijn [identiteitskaart/paspoort].”

 6. Peter Karelse

  @Ot van Daalen, dank! Ga het verzoek indienen bij Vodafone, ben benieuwd.

 7. Axel Arnbak

  @Peter
  We zijn erg benieuw of Vodafone een dienstbare provider is en horen graag wat voor antwoord je krijgt. Axel (Bits of Freedom)

 8. marc kohlen

  Ik dacht dat de bewaarplicht in duitsland grondwettelijk verboden is?
  Woon zelf in duitsland en werd aangeklaagd wegens copyright-schending middels peer-to-peer verkeer, anderen hadden misbruik gemaakt van mijn wlan. De telecom had mijn ip-adres doodleuk aan een detective-bureau doorgegeven. Dit mag dus wel in duitsland maar ik heb nog niet gehoord van dergelijke praktijken in nederland. In duitsland is dit op dit moment gangbare “bussiness” met enkele 100.000 boetes per jaar, advocatenkantoren die zich specialiseren in aanmaningen en verweer en rechtbanken die totaal overbelast zijn.

 9. Jan Beuk

  @ mark kohlen. Dat is wellicht iets anders dan de bewaarplicht. Maar niet minder ernstig. Een detective bureau is in feite niet meer dan een privé persoon of doorsnee burger. Daar zomaar privé gegevens aan verstrekken is niet pluis. Het geeft aan dat bedrijven bereidwillig zomaar alles aan iedereen verstrekken die enigszins belangrijk overkomt en uw privacy of privé sfeer voor hen zo onbelangrijk is dat hij eigenlijk niet bestaat.

 10. John

  L.S.

  N.a.v. deze discussie heb ik bij vodafone inzicht gevraagd in al mijn geregistreerde gegevens. Zojuist het resultaat binnengekregen. Een briefje met het daarbij Privacy Statement en een overzicht van alle facturen van de laatste 10 jaar met incasso informatie. Verder helemaal niets. Ik heb even telefonisch contact gehad en toen werd mij o.a. verteld dat de locatiegegevens niet aan mij gemeld mogen worden, maar alleen aan justitie. Klopt dit?
  Ik ga het verzoek opnieuw indienen en expliciet vragen naar alle informatie en ook of er informatieverwijzingen zijn naar andere producten (bijvoorbeeld prepaid kaarten), gekoppeld aan mijn BSN.
  Met vriendelijke groet,
  John

  P.S.
  In verband met mogelijke datalekken houd ik mijn verdere gegevens maar even voor mij.

 11. Axel Arnbak

  @Simon Hania

  Inmiddels hebben we onze Privacy Inzage Machine gelanceerd. Via pim.bof.nl kun je eenvoudig inzage vragen – en zou je eenvoudig inzage moeten krijgen.

 12. The dangers of eroding privacy | Random musings, rambling opinions

  […] All Dutch Telecom providers are required to store traffic information on all customers for a period of 12 months. The reason: law enforcement officials may need access to this information to help them solve crimes or to track terrorists. This means that our government has cast an enormous dragnet into the sea of information to catch a few fish that may or may not be there. It also means that all Dutch phone and Internet users are under constant surveillance. The government is yet to demonstrate how efficient this dragnet is, how it is helping them and indeed how exactly it is being used. What is known is that a Dutch phone or Internet user is 200 times more likely to be monitored than for instance a US phone or Internet user. For more information, check the links below. The articles are all in Dutch. XS4ALL Webwereld Bigwobber For a list of things that are being stored, please see here. Our politicians are seeing the light, perhaps: BOF. […]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.