• Menu

0 recente resultaten

Geheim rapport legt problemen Nederlands aftapbeleid bloot

Zijn er bij het afluisteren van telefonie en internet “grenzen aan aftapbaarheid”? Ja, beantwoordt een geheim onderzoek met deze titel van Stratix Consulting, dat NU.nl vandaag onthult. Het nu boven tafel gekomen rapport is de zoveelste bevestiging dat het Nederlandse aftapbeleid van geen kant deugt.

Die grens aan aftapbaarheid zit hem in nieuwe vormen van telecommunicatie – denk aan Gmail, Skype en Wifi in een café. Hier blijkt aftappen niet of nauwelijks mogelijk. De ‘slimme criminelen’ die je juist moet aftappen, kunnen afluisteren dus kinderlijk eenvoudig omzeilen (p. 18 en p. 28). Dit probleem signaleerden wij al in onze Kamerbrief Tapstatistieken (PDF) van 23 november j.l. En ondertussen wordt nergens in de Westerse wereld zoveel afgeluisterd als in Nederland. Veel te veel, vindt ook Advocaat-Generaal en hoogleraar Openbaar Ministerie Paul Frielink.

Dat het rapport geheim was, roept natuurlijk vragen op. Waarom is dit onderzoek geheim? Werd het te kritisch gevonden om openbaar te maken? Naast het probleem van de ineffectiviteit van aftappen, signaleert het rapport namelijk technische en juridische problemen rondom het aftapbeleid. En wanneer horen wij iets van het op 26 november 2009 door Minister Hirsch Ballin toegezegde WODC-onderzoek naar de effectiviteit van aftappen en de gebrekkige naleving van de notificatieplicht?

Een ding is zeker: het Nederlandse aftapbeleid moet op de schop. Dat bepleitte Bits of Freedom bij het Kamerdebat op 26 november 2009, en dit onderzoek is het zoveelste bewijs van dit standpunt. Één grens aan aftapbaarheid mag namelijk nooit worden vergeten: onze privacy.

Afbeelding bewerking van “(183/365) Shhh….” van Sarah G…, uitgebracht onder een Creative Commons Attribution 2.0 Generic-licentie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag