Opvragingen van NAW-gegevens door de politie via het CIOT sinds het begin van 2024.

Knaagt er iets? Bezoek de website van Bits of Freedom.

Schatting gebaseerd op lineaire interpolatie van aantal bevragingen over 2010 en de aanname dat het aantal bevragingen gelijk blijft.