Regulation to prevent and combat child sexual abuse online

Hier lees je alles over het dramatisch slechte wetsvoorstel van de Europese Commissie.

25 berichten

DOSSIER: Freedom of communication

The selective hearing of Ylva Johansson

How cool: commissioner Johansson came to receive the people’s choice award of the Big Brother Awards in person. However, it stings a bit, because she is very selective about when and with whom she enters into discussion.

DOSSIER: Versleuteling

Het selectieve oor van Ylva Johansson

Hoewel het natuurlijk ontzettend vet is dat de Eurocommissaris de publieksprijs van de Big Brother Awards persoonlijk in ontvangst kwam nemen, is het wel problematisch dat ze tot dan toe steeds het gesprek ontweek.

DOSSIER: Freedom of communication

Who does the EU legislator listen to, if it ain’t the experts?

There’s a huge gap between the advice given by experts on child sexual abuse and the legislative proposal of the European Commission.

DOSSIER: Freedom of communication

European Commission must have greater ambition in combating sexual violence

Last year, the European Commission made a far-reaching proposal to protect children against sexual violence. But a study by Delft University shows that there is a lot wrong with the substantiation of the proposal.

DOSSIER: Versleuteling

Door wie laat de Europese Commissie zich leiden, als niet door experts?

Nederlandse experts doen heldere aanbevelingen over de bestrijding en het voorkomen van seksueel misbruik van kinderen. De maatregelen die de Europese Commissie voorstelt, lijken er in niets op.

DOSSIER: Versleuteling

Europese Commissie doet een slecht voorstel met een slechte onderbouwing

De Europese Commissie deed vorig jaar een verregaand voorstel dat de vertrouwelijkheid van communicatie ernstig bedreigt. Maar uit een onderzoek van de TU Delft blijkt dat er veel schort aan het onderbouwing van het voorstel.

DOSSIER: Versleuteling

Kabinet speelt woordspelletje met Tweede Kamer

De minister van Justitie en Veiligheid legt een breed gesteunde motie uit de Tweede Kamer om encryptie te beschermen half-hartig uit.

DOSSIER: Versleuteling

Vader post foto van badderend kind. Is dat straks verdacht?

Samen met het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) publiceerden we een opinie in Trouw over het schadelijke voorstel van de Europese Commissie waarmee zij misbruik van kinderen beoogt te bestrijden.

DOSSIER: Freedom of communication

Europol is going to collect a massive collection of porn of European youngsters

You do not help children and young people by making Europol compete with Pornhub.

DOSSIER: Versleuteling

Europol gaat enorme verzameling porno van Europese jongeren aanleggen

Kinderen en jongeren beschermen tegen seksueel misbruik van kinderen doe je niet door door Europol te laten concurreren met Pornhub.

DOSSIER: Versleuteling

Sex crimes unit already overwhelmed, and EU lawmakers will only make it worse

Dutch sex crimes investigators are already overloaded. The European Commission has plans that will only make this worse by generating a plethora of, often unjustified, reports.

DOSSIER: Versleuteling

Zedenpolitie nu al overbelast en de wetgever wil dat alleen maar erger maken

De Nederlandse zedenrechercheurs worden nu al overvraagd. De plannen van de Europese Commissie maken dat alleen maar erger, door een overvloed aan soms onterechte meldingen te genereren.

DOSSIER: Versleuteling

Waarom het wetsvoorstel tegen online kindermisbruik zeer kritisch moet worden bestudeerd

Vanmiddag is er in de Tweede Kamer een technische briefing over het Europese wetsvoorstel om wil bedrijven kunnen dwingen om ongericht mee te kijken met alle berichtjes die we versturen. Een goed moment voor parlementsleden voor kritische vragen over het vage en desastreuze voorstel.

DOSSIER: Freedom of communication

Google accuses you of child abuse? Impossible! Right?

When technology companies use computes to detect material of sexual abuse of children, mistakes will be made. As a result, innocent users are wrongly accused of child sexual abuse.

DOSSIER: Platformen

Google beschuldigt jou van kindermisbruik? Kan niet! Toch?

Als technologiebedrijven computers gebruiken om seksueel misbruik van kinderen op te sporen, dan gaat dat met enige regelmaat fout. Met als gevolg dat een onschuldige gebruiker ten onrechte van kindermisbruik wordt beschuldigd.