Moderatie

5 berichten

DOSSIER: Freedom of communicationDOSSIER: Awareness and action

How one word took an entire organization off the air

The use of a single word, such as “QAnon”, can be a cause for eternal banishment from social media platforms.

DOSSIER: Platformen

Facebooks dominantie maakt het lastig de waarheid te bevragen

Wie ons publieke debat stuurt, stuurt ons in ons denken, in ons wereldbeeld en in onze waarheid. Daarom is het zo schadelijk dat we heel erg afhankelijk zijn voor een klein aantal dominante bedrijven voor ons publieke debat.

DOSSIER: Platformen

Hoe één woordje een hele organisatie uit de lucht haalt

Het gebruik van één enkel woord (zoals “QAnon”) kan genoeg zijn voor een eeuwige verbanning van Facebook.

DOSSIER: Platformen

YouTube maakt het iedereen lastig: uploader, kijker én zichzelf

Betere procedures rondom moderatie van video’s lost de grootste problemen rondom YouTube niet op.

DOSSIER: Platformen

De schoonmakers van onze sociale netwerken

Alleen het resultaat van het harde werk van de moderatoren van Facebook is zichtbaar.