CSA Regulation

5 berichten

DOSSIER: Freedom of communication

European Commission must have greater ambition in combating sexual violence

Last year, the European Commission made a far-reaching proposal to protect children against sexual violence. But a study by Delft University shows that there is a lot wrong with the substantiation of the proposal.

DOSSIER: Versleuteling

Europese Commissie doet een slecht voorstel met een slechte onderbouwing

De Europese Commissie deed vorig jaar een verregaand voorstel dat de vertrouwelijkheid van communicatie ernstig bedreigt. Maar uit een onderzoek van de TU Delft blijkt dat er veel schort aan het onderbouwing van het voorstel.

DOSSIER: Versleuteling

Vader post foto van badderend kind. Is dat straks verdacht?

Samen met het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) publiceerden we een opinie in Trouw over het schadelijke voorstel van de Europese Commissie waarmee zij misbruik van kinderen beoogt te bestrijden.

DOSSIER: Versleuteling

Nederland moet nu vertrouwelijkheid van onze communicatie beschermen

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet end-to-end encryptie in tact laat. Dat is een helder signaal aan het kabinet.

DOSSIER: Platformen

Oproep aan Brussel: om kinderen te beschermen is betere wetgeving nodig

Het huidige voorstel van de Europese Commissie is dramatisch slecht en schadelijk voor zo’n beetje iedereen. De Europese Commissie moet beter haar best doen.