Bits of Freedom start verkiezingscampagne voor digitale vrijheid

Burgerrechtenorganisaties vragen ACTA controversieel te verklaren

Nominaties Big Brother Awards 2009 bekend

De burgerrechtenorganisaties Vrijschrift en Bits of Freedom vragen het parlement in een brief (PDF) om het geheime handelsverdrag ACTA controversieel te verklaren. De geheime onderhandelingen over dit handelsverdrag leiden tot veel maatschappelijke onrust. Het is daarom essentieel dat de regering hierover geen besluiten neemt voordat de nieuwe verkiezingen zijn gehouden.

De inhoud van ACTA is hoogst omstreden. Grote onrust is in Nederland ontstaan nadat bleek dat essentiële medicijnen voor ontwikkelingslanden - in strijd met WTO regels - in Europa in beslag werden genomen. Maatschappelijke organisaties vrezen dat ACTA de toegang tot medicijnen verder zal verslechteren. Ook de gevolgen voor internet en fundamentele rechten – zoals het afsluiten van internetgebruikers en het doorzoeken
van laptops en mp3-spelers – leiden tot veel maatschappelijke onrust. Bovendien heeft ACTA impact op de toegang tot innovatieve technologie, zoals klimaat- en voedseltechnologie, en zou het vergaande juridische
handhavingsinstrumenten aan niet-innovatieve octrooihouders geven.

Ook de manier waarop ACTA tot stand komt is zeer omstreden. Onderhandelingen over ACTA spelen zich af achter gesloten deuren. De regering weigert ACTA-documenten openbaar te maken en verschuilt zich achter een overeenkomst om de documenten geheim te houden. Talloze instanties hebben dan ook stevie kritiek geuit op dit verdrag. Zeer recent heeft de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (de EDPS) ACTA eenvoudigweg gekraakt: ACTA zou inbreuk maken op de privacy van miljoenen Europeanen en zou in strijd zijn met fundamentele rechten. De EDPS roept op tot transparantie.

De organisaties: "Het zou simpelweg onacceptabel zij als dit geheime verdrag, dat gevolgen heeft voor miljoenen Nederlanders, en nu al leidt tot grote onrust, wordt aangenomen zonder dat hierover een maatschappelijk debat heeft plaatsgevonden. Het Nederlandse parlement moet daarom haar verantwoordelijkheid nemen, en de kiezer de kans geven om zich hierover te laten uitspreken."

Contact: Bits of Freedom, Ot van Daalen, +31(0)6 5438 6680
Contact: Vrijschrift, +31 (0)5 1554 3434

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.