Wat fijn dat je overweegt campagne te voeren voor een tegenstem bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 21 maart 2018. Lees onderstaande informatie goed door voordat je je aanmeldt.

Voor geïnteresseerden

  • Op het moment dat je flyert, voer je namens Bits of Freedom campagne tegen het sleepnet en voor een betere wet. Bits of Freedom is constructief en respectvol, tolerant en politiek neutraal. Je kunt alleen campagne voeren als je dit moeiteloos kunt uitdragen.
  • Je mag het flyeren niet combineren met campagne voeren voor een politieke partij.
  • Je ontvangt rond 1 maart een pakket met een windbreaker, buttons, stickers en flyers. Daarnaast ontvang je uitgebreid informatie over de vijf verbeterpuntenJe kunt op https://eenbeterewet.nl vinden op welke 5 punten de wet verbeterd moet worden. in de wet en onze boodschap: een tegenstem is een opdracht de wet te verbeteren.
  • Elke gemeente heeft andere regels over flyeren, maar bijna altijd wil de gemeente graag op de hoogte worden gesteld. Wij helpen je hierbij, ook als er kosten aan zijn verbonden.

 

Je kunt je niet langer aanmelden om te flyeren.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.