19 berichten

post

Agent weet wat jij de komende twaalf uur doet

De bewaarplicht voor telefoon- en internetproviders laat opsporingsdiensten niet alleen achteraf vaststellen met wie je op welk moment contact had en waar je in de afgelopen twaalf maanden was. Een prestigieuze studie toont aan, dat de bewaarplicht ook vooruit kan kijken. Waar ben je vanavond? En met wie? Wie ga je vanavond een mailtje sturen? […]

post

Google: geen bittorrent, geen sex, wel seks

Sinds kort heeft Google zijn zwarte lijst met zoektermen uitgebreid met begrippen die (volgens Google) geassocieerd worden met copyright-inbreuk. Dit betekent dat twijfelende gebruikers, op zoek naar informatie over een willekeurige bioscoopfilm, niet meer richting BitTorrent of Rapidshare worden geloodst wanneer zij nog aan het typen zijn. Als gebruikers zelf een van deze twee termen […]

DOSSIER: Platformen post

Buma zet stap terug: geen collectieve licentie, maar downloadverbod

Vorig jaar kwam Buma voorzichtig artiesten en internetters tegemoet door open te staan voor een collectieve licentie als oplossing voor het probleem van de copyrightindustrie. Nu heeft Buma een nieuwe directeur die twee stappen terug neemt en stelt dat een downloadverbod de belangrijkste oplossing is. Wat zou dit downloadverbod voor jou betekenen?

DOSSIER: Platformen post

Function creep: mag auteursrechtindustrie je internetverkeer inzien?

Je wist waarschijnlijk al dat je bel- en internetverkeer verplicht worden opgeslagen vanwege de Wet bewaarplicht telecomgegevens. Politici beloofden destijds dat alleen opsporingsdiensten gebruik konden maken van de gegevens, onder strikte voorwaarden. Niet veel later gebeurt het onvermijdelijke: de auteursrechtindustrie voert de druk op om ons internetverkeer in te zien. Een fenomeen dat bekend staat […]

post

Twee maten: geen straf voor politie na overtreden privacyregels

‘Onacceptabele verwaarlozing privacyregels bij opsporingsdiensten’ schreven we eind juli over de onzorgvuldige omgang van opsporingsdiensten met het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). Dit leidde een dag later tot Kamervragen van de VVD en GroenLinks. Justitie meet in haar antwoorden met twee maten: de privacyschendingen zijn dan wel  ‘niet acceptabel’, maar van het bestraffen of daadwerkelijk […]

DOSSIER: Platformen post

Regering misleidt de pers over censuurvoorstel

Op 15 september publiceerden talloze hoogleraren, bloggers en maatschappelijke organisaties een brandbrief (PDF) waarin zij protesteren tegen een recent wetsvoorstel dat overheidscensuur in de hand werkt. De recente reactie van de regering op die brief is ronduit misleidend.

post

Ook spionnen waarschuwen voor verzameldrift

In het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) bericht de dienst over de spionagerisico’s die de toegenomen gegevensopslag met zich brengt. De AIVD schrijft dat databanken een aantrekkelijk doelwit vormen voor buitenlandse inlichtingendiensten, zeker als de gegevensverwerking en -opslag in handen is van private partijen. Nóg een reden om terughoudend te zijn met […]

DOSSIER: Platformen post

Minister informeert parlement onvolledig over internetfilter

Er wordt al jaren aan het Nederlandse internetfilter gewerkt. De regering rapporteert hierover eens in de paar maanden. Uit het meest recente voortgangsbericht blijkt dat demissionair Minister Hirsch Ballin de kamer onvolledig informeert. Heeft de Minister iets te verbergen?

post

Burgerrechtenbewegingen voeren campagne tegen bewaarplicht

Meer dan honderd organisaties uit 23 Europese landen hebben vorige week in een brief aan de Europese Commissie gevraagd de bewaarplicht voor internet- en telecommunicatiegegevens terug te draaien.

post

Informatievrijhaven IJsland biedt ook inspiratie aan Nederland

In IJsland is onlangs het Icelandic Modern Media Initiative (IMMI) aangenomen. Het IJslandse parlement stelt concrete maatregelen voor om de uitingsvrijheid van klokkenluiders, journalisten en hun bronnen te beschermen. Het initiatief is mede aangezwengeld door klokkenluidersite Wikileaks.

DOSSIER: Netneutraliteit post

Contentlobby wil gebruikers controleren en afknijpen

De contentlobby wil providers verplichten om internetgebruikers te controleren op auteursrechtinbreuk en af te knijpen als straf. De NVPI, de belangenbehartiger van de contentindustrie, schrijft dit in een reactie op de concept-Telecomwet van het Ministerie van Economische Zaken.

DOSSIER: Platformen post

Mede dankzij VVD repressief Europees auteursrechtbeleid

Het Europees Parlement heeft afgelopen week een rapport over auteursrechthandhaving aangenomen. In het zogeheten Gallo-rapport pleit het parlement voor strengere handhaving van het auteursrecht, terwijl dit massale criminalisering van miljoenen internetgebruikers tot gevolg heeft en niet tot een duurzame oplossing van het filesharingconflict leidt. Medeverantwoordelijk voor de repressieve lijn in het rapport is Toine Manders […]

DOSSIER: Platformen post

Publicatie EDRi licht gevaren internetfilter toe

Om Europarlementariërs voor te lichten over de bezwaren en valkuilen die kleven aan internetfilters, heeft Europese burgerrechtenorganisatie EDRi een uitgebreide en nuttige brochure gepubliceerd. Een korte samenvatting.

DOSSIER: Netneutraliteit post

Wie vraagt krijgt antwoord

Vragen stellen aan politici werkt. We hebben al eerder opgeroepen vragen te stellen aan de verschillende partijen en volksvertegenwoordigers in aanloop naar de verkiezingen. Een van de mensen die gehoor heeft gegeven aan onze oproep heeft nu ook antwoord gekregen.

DOSSIER: Platformen post

Forse achterstand aanpak kindermisbruik op internet

Het Ministerie van Justitie werkt samen met providers aan een internetfilter voor het verbergen van buitenlandse websites met afbeeldingen van kindermisbruik. Ondertussen blijven bij het Openbaar Ministerie (OM) honderden binnenlandse zaken op de plank liggen.