7 berichten

DOSSIER: Big Brother Awards post

En de prijs voor de grootste privacyschender van 2020 gaat naar… niemand.

Helaas moeten we de Big Brother Awards 2020 annuleren. We móeten ons dit jaar op onze kerntaak richten.

post

Digitaal wakker, terwijl de toezichthouder in slaap wordt gehouden

Geen digitale innovatie zonder voldoende waarborgen. Een van die waarborgen is een toezichthouder met tanden, en daar mag het kabinet best wat geld voor over hebben, toch?

post

Stop met ons als koeien te verhandelen

In deze gastblog licht Janneke Slöetjes de rechtszaak van Stichting The Privacy Collective tegen twee databoeren toe.

post

Hoe zorgen we dat je de politie weer kunt vertrouwen met jouw gegevens?

Nieuwe regels voor de politie hebben alleen zin als je de problemen die leiden tot de slechte naleving van de huidige regels óók oplost.

post

Maak de corona-app verplicht vrijwillig

Als zo’n app er al moet komen, dan moet elk ander gebruik strafbaar worden gesteld.

DOSSIER: Versleuteling post

Wat is ‘het probleem van versleuteling’?

Volgens de minister is er een probleem in de opsporing door het gebruik van encryptie. Maar wat het probleem precies is? We weten het niet.

post

Kun je Bluetooth wel misbruiken voor een corona-app?

Het ministerie zet in op “digitale ondersteuning” van contactonderzoek, maar de vraag is of de gebruikte technologie wel ondersteunend werkt.