Datalek: Udense vuurwerkhandel lekt klantenbestand

Clean IT mag nog steeds naar de prullenbak

Bits of Freedom Nieuwsbrief: Goed nieuws! Geen uitbreiding telecomdatabank overheid
DOSSIER: Platformen

Kort nadat we onze blog over het Clean IT project publiceerden, ontvingen we een reactie van de projectleider. Inmiddels staat die reactie ook online (RTF). We kunnen het niet laten om de email hier te bespreken, want ze illustreert precies wat er mis is met dit project.

“Geachte heer van Daalen, Beste Ot,

Ik heb kennisgenomen van uw blog over het Clean IT project. Graag wil ik u wijzen op enkele feitelijke onjuistheden.

1. Het projectdoel is nooit gewijzigd. Een formele wijziging zou ook alleen gerealiseerd kunnen worden na schriftelijke toestemming door de Europese Commissie. Binnen het kader van het fenomeen ‘misbruik van internet voor terroristische doeleinden’, is wel met betrokken partners gesproken over een meer specifieke focus binnen dit doel. Dit maakt onderdeel uit van de publiek-private samenwerking en is bedoeld om tussen publieke en private partijen overeenstemming te krijgen over wát het probleem precies is, alvorens over oplossingen te gaan praten. Omdat het hier gaat om een project op basis van publiek-private samenwerking, zien wij dit juist als een noodzakelijke basis voor succes.”

De belangrijkste zin uit deze paragraaf: het project is gestart zonder dat duidelijk is “wát het probleem precies is”. Het doel van het project is overigens in de afgelopen maanden op verschillende punten gewijzigd, zo blijkt uit de documenten die op de website van Clean IT zijn gepubliceerd.

“2. Er is geen sprake van het omzeilen van parlementaire controle. Over de voortgang van dit project is en wordt gerapporteerd aan de Tweede Kamer. Het project is geinitieerd door de Minister van Veiligheid en Justitie, en alle activiteiten voor zover het overheidsactiviteiten betreft vallen onder de parlementaire controle.”

Er is twee keer gemeld aan het parlement dat dit project bestaat. Maar dat is natuurlijk niet wat wij bedoelen: wij bedoelen dat de afspraken die worden gemaakt tussen de overheid en private partijen in het kader van dit project, niet worden gecontroleerd door het parlement zoals dat bij formele wetten gebeurt, terwijl die afspraken wel hetzelfde effect hebben. En dat is precies de bedoeling van de deelnemers (“The principles should fill the gap between Member States (national) regulation and private initiatives / best practices“).

“3. Het project is er niet op gericht om gedrag te beperken dat niet op basis van een wet verboden is. Dat zou immers overheidscensuur betekenen. Maar dergelijke beperkingen worden op Internet thans wel opgelegd door private partijen op basis van gedragsregels en gebruikersvoorwaarden van bedrijven zelf. Zo voert bijvoorbeeld Facebook een “real name policy”, kunt u op Marktplaats geen pornografische artikelen verhandelen, en worden radicaliserende, terroristische filmpjes verwijderd van Youtube. Dat hierover binnen het project een open dialoog plaatsvindt, kan nooit tot de conclusie leiden dat dergelijke beperkingen door een overheidspartij zal worden opgelegd.”

In het verslag van de workshop van oktober (DOC) staat onder “Scope”: “The organizations that met in Amsterdam have suggested that the Clean IT project should to aim to limit the illegal and unwanted use of the internet by terrorist and extremist organizations” (onderstreping toegevoegd).

“4. Binnen het project is wel onafhankelijk materiaal aanwezig om het probleem van het gebruik van internet door terroristen te staven. Het gebruik van internet door Al Qaïda is al geruime tijd gesignaleerd, onder andere in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Daarnaast beschikt het project over diverse wetenschappelijke publicaties hierover. Wij vatten dit deel van uw blog op als een aanmoediging om deze (al openbare) informatie ook op de Clean IT website te plaatsen.”

We zullen de publicatie van een eventuele onderbouwing van de in het project geponeerde stellingen met interesse volgen. In de documenten op de website wordt in ieder geval op geen enkele manier het probleem  of de effectiviteit van eventuele oplossingen onderbouwd.

“Naast deze onjuistheden, wil ik voor een goed begrip nog twee karakteristieken van het project nader toelichten. In de eerste plaats wil dit project pas met oplossingen komen als over de problemen overeenstemming is bereikt tussen de private en publieke partijen. Dat is de reden dat we in dit project niet werken met een door overheidspartijen exclusief vooraf opgelegde probleemdefinitie. Dit zou het risico meebrengen dat de private sector zich niet in de problemen herkent, en dat de kans op breed gedragen oplossingen minimaal is. In dit project zijn het vooral de private partijen die met oplossingen komen, de overheidspartijen beperken zich vooral tot toelichten van het fenomeen terrorisme op internet.”

Deze reactie illustreert perfect waarom het Clean IT project niet goed is opgezet. Het probleem was vooraf niet duidelijk. En, anders dan in de reactie staat, zijn de partijen desondanks al naar “oplossingen” aan het zoeken, zoals duidelijk blijkt uit het verslag van de workshop.

“In de tweede plaats is het streven er naar om het proces zo open en transparant mogelijk uit te voeren, ondanks het feit dat er soms met vertrouwelijke informatie moet worden omgegaan. Daarvoor is de website in het leven geroepen, en kunnen prille gedachten en ideeën over oplossingen openlijk besproken worden. De bedoeling hiervan is om positieve of negatieve, maar in ieder geval constructieve commentaren te verzamelen die zullen leiden tot een zo breed mogelijk gedragen oplossingsrichting.”

Het streven naar een “oplossingsrichting” is niet mogelijk als het probleem niet duidelijk is. Daarom is onze reactie dat dit project direct moet worden beëindigd.

“Tot slot wil ik u wijzen op een blog uit Tsjechië over dit project, waar hoor- en wederhoor is toegepast alvorens het te publiceren. Zie http://michal.hrusecky.net/2011/12/the-clean-it-project/”

Heel veel dank voor deze link naar een blogje van iemand in Tsjechië.

 1. Joram van den Boezem

  Het clean IT project komt op mij over als een eigenaardig clubje, maar toch jammer dat jullie in plaats van de dialoog kiezen voor een nogal kinderachtige benadering (de laatste opmerking in dit bericht).

 2. HD

  “….Heel veel dank voor deze link naar een blogje van iemand in Tsjechië”… De link geeft een 404?

 3. Eusie

  Misschien last van wat quotjes? De link doet het wel. Hier nog een keer:

  http://michal.hrusecky.net/2011/12/the-clean-it-project/

 4. Bijna

  Linkje werkt hier wel. Waarom ze het meesturen geen idee, want het is geen interessante blog-item.Voelen ze zich benadeeld omdat BOF niet eerst een reactie vroeg vóór ze het vorige item plaatsten?
  De reactie geeft mooi aan hoe anders mensen tegen hun eigen project aankijken en in een notendop dus waaróm het fout gaat. Uitgangspunt is de slagkracht van het project, dus beperken is altijd slecht. Jammer genoeg lijkt het nu wel op definitie-kwesties te verzanden in plaats van dat ze zich herkennen in het grote plaatje. Al moet ik toegeven dat het feit dat ze überhaupt kritische noten lezen én met de schrijvers in discussie gaan wel positief is. Ze hadden het ook kunnen negeren. Blijf het project volgen!

 5. Freek

  Goed dat jullie dit project in de gaten houden. Dat er ook op Internet onwenselijke zaken plaatsvinden is evident, en dat er een discussie nodig is waar we als maatschappij de grenzen willen leggen is ook nuttig (anonimiteit is belangrijk, maar niet leuk voor de puber die online door anonieme kwelgeesten gepest wordt – om maar een relatief onschuldig voorbeeld te geven). BoF bestaat bij gratie van deze maatschappelijke discussie. Het lijkt me inderdaad niet goed dat (1) er zo makkelijk van probleemstelling naar oplossing gesprongen wordt (inderdaad, een bekend IT probleem) en (2) dat deze discussie binnen een dergelijk project gevoerd wordt. Echter, de argumentatie in dit en het vorige blog komt op mij nogal kinderachtig over: de andere partij zwartmaken en op irrelevante punten aanvallen (zoals idd de laatste opmerking in het bericht; de briefschrijver ging het natuurlijk niet om de relevantie van dat blog, maar om het feit dat bij dat blog wederhoor werd toegepast vóór publicatie, jullie doen eerst de publicatie, en dan pas wederhoor). Deze opstelling leid af van waar het werkelijk om gaat.

  Het is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom BoF wil dat dit project gestaakt wordt: (a) omdat het slecht is dat probleemstelling en oplossing bedenken in één project zitten; (b) omdat de scope van het project te groot is, waardoor er niets uit komt en er daarom sprake is van verspilling van overheidsgeld; (c) omdat jullie het fundamenteel niet eens zijn dat er in het private samenwerking regels gesteld worden, en dit project dat bevordert.

  Persoonlijk vond ik de opmerking over Marktplaats treffend: waarom mag je daar eigenlijk geen pornografische artikelen aanbieden. Het zou me niets verbazen als dat bij eBay ook niet mag. Dit zijn geen juridische, maar wel praktische beperkingen van mijn vrijheden, en daarom ongewenst. Dat geven jullie ook aan, en dat lijkt me wel een discussie waard.

  Ik vind het positief dat zij wel de dialoog zoeken. Stel desnoods wat gerichter vragen. Zoals waarom bevat de scope naast “illegal” ook “unwanted” use of the Internet? Nu blijft het bij een terloopse opmerking en komt de dialoog alsnog niet op gang. Dat zou jammer zijn.

 6. AlexK

  Hartelijk dank voor deze maandagochtend-OLO 🙂

  De projectleider is vanzelfsprekend bezig zijn broodwinning te beschermen, maar dat laat geenszins onverlet dat (en jullie laten dat treffend keer op keer zien) dit project zonder feitelijke redenen van bestaan is opgezet. De ervaring leert zowel in het bedrijfsleven als elders dat wie zonder onderbouwing begint zijn geld beter meteen had kunnen spenderen aan een goede vakantie naar een tropisch – daar was tenminste nog wat nuttigs uit voortgekomen!

 7. tifkap

  Ach.. zolang ze eerst proberen om in het geheim met iedereen (Google, Marktplaats, ebay, ISP’s, etc, etc) overeenstemming te krijgen, kun je heel lang wachten.

  In haar huidige vorm klinkt dit als een doodgeboren kindje.

  Terroristen gebruiken het internet! doe er iets aan! Terroristen gebruiken de telefoon! verbied de telefoon! Terroristen eten brood! … dahm those evildoers! Is there no end to their profanity!!?

Laat een antwoord achter aan Bijna Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.