Unieke boekpresentatie door Cory Doctorow!

Wat wil jij weten over het netwerkbeheer van ISPs?

Regering misleidt de pers over censuurvoorstel
DOSSIER: Platformen

Binnenkort zullen internetproviders openheid moeten geven over hoe zij hun netwerkverkeer behandelen. Het Ministerie van Economische Zaken onderzoekt op dit moment hoe die transparantieverplichting moet worden ingevuld. Help mee: wat wil jij weten over het netwerkbeheer van internetproviders?

Op 16 september namen wij deel aan een consultatie van het Ministerie van Economische Zaken over een nieuw onderdeel van de Telecomwet: de transparantieverplichting. Die komt erop neer dat providers verplicht worden om transparant te zijn over de manier waarop zij netwerkverkeer behandelen (zie onder voor de concept-wetsbepaling die is voorgesteld door het ministerie). Het ministerie onderzoekt nu waarover internetproviders inzicht zouden moeten bieden, om gebruikers in staat te stellen de dienstverlening van providers van internettoegang met elkaar te vergelijken?

Ook wij gaan input geven, en daarom vragen wij ons af: welke informatie heb jij nodig om je een goed oordeel te kunnen vellen over de kwaliteit van de dienstverlening van een internetprovider? Zou jij willen dat de router policies van een provider worden gepubliceerd (en dan alleen van de backbone of ook van andere routers)? Is inzicht in de capaciteit en congestiegraad voor jou van belang? Moet voor transparantie onderscheid worden gemaakt tussen vast en mobiel internet? Of wil je juist een beschrijving van het effect, zoals een pagina op de website waarin wordt beschreven dat YouTube voorrang krijg? Laat je suggesties achter in de comments. Wij zorgen dat zij bij het Ministerie terecht komen.

Update: Probeer in de comments zo gedetailleerd mogelijk te zijn. Er zijn verschillende manieren waarop diensten geblokkeerd of vertraagd kunnen worden; het is te verwachten dat providers die verschillende manieren ook zullen benutten. Hoe kunnen we zorgen dat we inzicht hebben daarin?

Artikel 7.3 Telecommunicatiewet (concept)
1. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische communicatiediensten transparante, vergelijkbare, toereikende, actuele, duidelijke en volledige informatie bekendmaken over: […] eventuele beperkingen van de toegang tot of het gebruik van diensten en toepassingen.
2. De informatie, bedoeld in het eerste lid, wordt bekendgemaakt in een gemakkelijk toegankelijke vorm. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de vorm waarin de informatie bekend wordt gemaakt. […]
4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over het door de aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische communicatiediensten aan de eindgebruiker te verstrekken informatie met betrekking tot:
[…] b. wijzigingen in de voorwaarden voor beperking van de toegang tot of het gebruik van diensten en toepassingen;
c. de door de aanbieder ingestelde maatregelen bij congestie en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de dienstverlening;
[…]

 1. Sander

  Wat ik zou willen weten:

  Hoe wordt omgegaan met capaciteit/capaciteitsuitbreidingen? Hoe meet de ISP hoe veel capaciteit er is, en of verkeer gehinderd wordt door een bottleneck ergens?
  Hoe wordt omgegaan met virus/abuse-meldingen over jouw aansluiting? Als de ISP je in zo’n geval afsluit, wordt je daar dan goed en helder over geinformeerd? En is er een onafhankelijke ombudsman die beoordeelt of het allemaal netjes is verlopen?
  Welke poorten staan open/dicht, en in welke richting?
  Zijn er verboden applicaties/toepassingen?
  Wordt bepaald verkeer met voorkeur of juist belemmering behandeld? Bijv eigen VoIP-verkeer resp Skype/Newsgroup-verkeer.
  Hoe wordt omgegaan met grootverbruikers, en wat is definitie daarvan.

 2. Erikb

  Wat intressant is om te weten is of en wat voor trafficshaping wordt gebruikten. Voor welke aplicaties en waarom. Hierbij is het ook goed om te weten hoe men capaciteitsplanning doet. Zijn er online statistieken beschikbaar mbt de backbone en op welk moment doet een isp een upgrade naar de volgende stap qua bandbreedte.
  Hoe zit het beleid qua abusedesk in elkaar, zijn er bep. Zaken die pro-actief worden gefilterd zoals open proxies in het netwerk of open relays of andere zaken. Hoe gaat men op met geinfecteerde pc’s op het netwerk.

  Maakt de isp gebruik van een quaranteine net of sluit men de verbinding af bij abuse, wat voor tools gebruikt men om misbruik of abuse te detecteren en hoe waarborgt de isp dat dit de enige toepassing is voor wat men ziet.

 3. DrWhax

  Hoe wordt omgegaan met applicaties als Tor en I2P zogenoemde anonimiserings diensten. Worden deze geblokt?

 4. DrWhax

  Een toevoeging ;D: Hoe wordt er om gegeaan met de data retentie logs? Worden die precies na een xx aantal tijd verwijderd? En is er een onafhankelijke ombudsman/notaris die daar op toe ziet?

 5. Alexander

  > c. de door de aanbieder ingestelde maatregelen bij congestie en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de dienstverlening;

  Naast maatregelen die effect hebben op de kwaliteit van de dienstverlening heb je ook soortgelijke maatregelen die hier geen effect op hebben.

  Bijvoorbeeld software die op een heel hoog niveau in de netwerkstack kijkt naar verschillende pakketten. Zelf zou ik wel willen weten welke software hier naar kijkt en vooral wat er met deze informatie gebeurd.

 6. mennie

  Ik zou gewoon willen weten of mn verbinding werkt, hoe ze dat doen mogen ze zelf weten. Als ik maar meestal de maximale bandbreedte tot mn beschikking heb.

 7. CtrlSPATIE

  Prima aanpassing die transparantieverplichting, want het biedt openheid van providers. Een prima toevoeging aan netwerkneutraliteit 😉

  Op welke manier er afgeweken wordt van de gelijke behandeling van verkeersstromen: Welke diensten krijgen er, op welk moment, voorrang boven andere?

 8. Frank

  In willekeurige volgorde:
  – Wordt er traffic shaping gedaan, zo ja, wat zijn de instellingen/prioriteiten
  – Filtering, zo ja, wat
  – Caching/Proxy
  – Monitoring, incident beheer
  – Wat wordt er gelogged en hoe lang wordt dit bewaard (incl backups)

  Persoonlijk vind ik het ook leuk om zoveel mogelijke technische details te weten, al kan ik me voorstellen dat men dit wegens concurrentie niet alle technische details wilt weergeven en wellicht wegens security. (“Goh, jullie gebruiken model xxx? laat daar nu net deze 0-day voor zijn”).

 9. Hugo

  Waar ik zoal in geïnteresseerd in ben:

  * Wat is de oversluitfactor: met hoeveel mensen moet ik de lijn naar de backbone delen en hoe ‘breed’ is die lijn.
  * Worden er verschillende policies per dagdeel gebruikt?
  * Onder welke voorwaarden wordt gepersonaliseerde data gebruikt en wordt de desbetreffende persoon daarvan op de hoogte gesteld?
  * wordt er gemonitord op gebruik van specifieke websites of erger nog: deep packet inspection.
  * Zijn en policies voor het leveren van diensten over de verbinding? (webserver, TOR,
  * Is er sprake van koppelverkoop met bijvoorbeeld ‘gratis’ email adres (verplicht te gebruiken), proxies, ant-spam pakket etc.
  * Heeft de verbinding een vast IP adres (ivm DNS)
  * Blijft het IP adres behouden bij overstappen naar een ander abonnement (zelfde ISP)
  * Blijft het IP adres behouden bij overstappen naar een ander medium (koper->glas bij zelfde ISP)
  * Is het mogelijk een ander IP adres aan te vragen. (IP adres blijkt in verleden blacklisted te zijn)
  * Worden er eisen gesteld aan de klant-apparatuur om hulp te ontvangen?
  * Moet ik Windows draaien omdat ik anders niet geholpen wordt bij storing (ja echt!)
  * Ben ik verplicht een bepaald type modem te gebruiken
  * Ben ik verplicht een eventueel (draadloos) netwerk te beveiligen
  * Niet alleen policies op basis van bandbreedte, maar ook van snelheid (ping-tijden)

 10. Sander Venema

  Het gaat mij grotendeels om het uiteindelijke effect op de internetaansluiting. Worden anonimiseringsdiensten zoals Tor geblokt, of wellicht met het oog op de strijd tegen piraterij P2P-verbindingen? Het gaat dus voor mij om het uiteindelijke effect om mijn internetverbinding. Daarbij moet ik vermelden dat zodra dus duidelijk is dat mijn ISP zich met zulke blokkerings- of afknijppraktijken bezighoudt, het einde oefening is voor mij als klant. Dan stap ik stante pede over. Ik vind dat ISP’s een dienst te leveren hebben, namelijk internettoegang, en dat ze zich dan verder niet te veel moeten bemoeien met wat ik met die internetaansluiting doe, van welke internetdiensten (Youtube, Tor, P2P, etc.) ik gebruikmaak.

 11. LuckY

  Hoe zit het met betreft door ISP geleverde modems met “Backdoors” bepaalde modellen van de (wandoo/online) livebox hadden een firewall rule die niet te verwijderen was waarmee de ISP altijd acces tot het modem kon krijgen. Hoeveel ISP’s doen dit, en wat passen ze dan aan? En mogen deze functies ook gebruikt worden door de overheid? Tevens zitten er in sommige modellen niet de mogelijkheid te kijken naar de firewall ruleset moet er dan ergens worden aangegeven dat de ISP altijd het recht heeft om op afstand dingen te wijzigen in het modem zonder toestemming?

 12. ASL

  * wordt er traffic shaping/priority toegepast op websites die snelheid controlleren van gebruikers (m.a.w., wordt speedtest en dergelijke websites bevoordeeld ten einde een zo’n optimaal mogelijk (nep) resultaat te verkrijgen
  * mag ik een eigen modem plaaten
  * mag ik zelf VOIP / DECT aansluiten
  * welke poorten worden van buitenaf afgesloten (bijv <1024 of 25, 80 enz)
  * heb ik een eigen DNS record
  * wanneer worden NAW gegevens afgegeven, krijg ik daar bericht van wanneer iemand ze opvraagt
  * hoeveel systemen mag ik aansluiten
  * worden logfiles/statistieken bijgehouden van soorten internet verkeer (http/ usenet / p2p / IRC enz) en worden deze per aansluiting per aangesloten systeem of ips-wide gemaakt
  * kan de ISP op mijn LAN netwerk kijken en/of komen (kan deze MAC adressen uitlezen (kan deze hieruit halen dat ik 10 (dure) Apple laptops, 20 plasma TV's met internet heb of bepaalde Smartphone GSM's?)

 13. ann0o

  Ik zou graag informatie hebben over de overboekingen en de bezetting van mijn wijk.
  Dit heeft een gigantische impact op het verkeer in de piekuren.

  Verder zo’n beetje alles van het bovenstaande.

 14. paulv

  * Worden er transparante http proxy’s / caching gebruikt? (netapp http caches bijv.)
  * Welk verkeer krijgt prioriteit? rtsp/sip?
  * Wordt er op welke manier dan ook prioriteit gegeven aan verkeer van specifieke partners / AS’es?
  * Zijn en andere maatregelen om verkeer te ontlasten via specifieke partners? (Akamai caches op colo,bijv.)

 15. Ot van Daalen

  @PaulV en anderen: zijn die gegevens in een technisch script neergelegd? Zou handig zijn om die scripts, router policies te publiceren?

 16. Ot van Daalen

  @Frank: kan niet sowieso achterhaald worden welke software wordt gebruikt? En is het mogelijk om eventuele gevoelige informatie te filteren, en toch volledig inzicht te krijgen in de manier waarop informatie wordt behandeld?

 17. Roland

  @Sander: Ja, bepaalde soorten verkeer worden met voorkeur behandeld. En dat is een feature: voice/video zijn realtime en moeten voorrang hebben op gewone file transfers (ftp). Dat heet Quality Of Service (QoS). Een hogere QoS mag uiteraard een hogere marktprijs hebben want het heeft een hogere kostprijs. Met dezelfde logica mag Youtube een hogere QoS krijgen als ze daar geld voor over hebben. De grote vraag is echter wat de consument gaat betalen voor zijn voip en video over internet. En of de ISP kan weigeren om voip de vereiste QoS te geven als dit concureert met zijn eigen telefoondiensten. En als de ISP meewerkt,, hoe de consument kan vaststellen dat de beloofde QoS inderdaad geleverd wordt. Een praktische point-to-point verbinding gaat uiteraard over diverse providers die allemaal invloed hebben op de uiteindelijke QoS. E.e.a. is ingewikkelde materie, eerder interessant voor een consumentenbelangen organisatie dan voor de gemiddelde internetter.

 18. Allan

  Wil graag weten exact welke poorten open / dicht staan …. Ik denk hierbij aan ISPs die poort 25 blocken, of poortjes 135 tm 139 en 445 .. .etc.

 19. Oliver

  Providers zouden meer transparantie kunnen verschaffen over:
  -De gemiddelde snelheid van de verbinding i.p.v. de hoogst gemeten snelheden.
  -De mate waarin surfgedrag wordt geregistreerd en doorgespeeld naar bijvoorbeeld overheden.
  -De preventieve maatregelen waarmee providers een sleutelrol kunnen vervullen waar het veilig en spamvrij internetten betreft > Het abuse-beleid van de internetprovider.

 20. Oscar

  @otvandalen
  Je kan om de configs vragen uit de routers, proxies, firewall en load balancers halen, maar dat is soms vendor, type/model en firmware specifiek. Ik heb liever dat er een standaard publicatie format ontstaat dat een grote tabel kan opleveren.

  Dat moet er dan voor zorgen dat de ISPs op een eerlijk vergelijkbare manier hun effectieve policy kan laten publiceren. Mijn voordeel is vergelijkingswaardig inzicht en transparantie. Voor de ISP is het dan ook praktisch, omdat ze hun dynamische netwerk incl netwerk plan niet hoeven prijs te geven. Dat is immers niet wat ik wil weten. Ik wil hun netwerk niet nabouwen, ik wil hun beleid inzien en vergelijken.

 21. 1984

  Weten per ISP:
  Deelt de ISP account gegevens met andere (externe) informatiediensten? Zo ja, welke?

  Ik zou de vraag willen omkeren voor een ISP: op welke wijze(n) wordt bepaalde toegang geblokkeerd voor bepaalde diensten of met lagere prioriteit doorgelaten?

 22. Tostie

  Wat Oscar hier schrijft… Mee eens, Een framework van informatie die de isp moet afgeven. Zoals capaciteit, etc etc. Dan kan het iig vergeleken worden.

  Verder sluit ik mij aan bij de comments hier boven.

 23. Ikwilallesweten

  Gewoon ALLES 🙂 Lekker simpel.

 24. Tristan

  Wat ik graag zou willen weten wat voor invloed de overheid uitoefent op hun bedrijf. Wat voor regels worden de ISP’s opgelegd en wat voor autoriteit heeft de overheid over de informatie die de ISP’s bezitten.

 25. Alex Bik

  ISP’s zouden sowieso moeten laten weten wat ze filteren en/of wat ze voorrang geven binnen hun netwerk of wat juist niet. Als je een product aanschaft heb je het recht om te weten wat de eigenschappen ervan zijn lijkt me. Wij (BIT) vinden dat we niet voor onze klanten kunnen bepalen wat wel of niet belangrijk is, dus we blokkeren niets en behandelen al het internet verkeer op dezelfde manier.

 26. P. de Laat

  Of je een eigen modem/router kunt gebruiken ipv het megeleverde exemplaar. Voor internet is dit meestal geen probleem, maar als je ook telefonie in het pakket hebt zitten zit je vaak vast aan het modem wat door de ISP wordt geleverd.
  Verder zou ik ook willen weten wat de QOS policies zijn en welke poorten ze blokkeren.

 27. 0d0A

  ik zou graag willen weten hoe de tarifering bij roaming tot stand komt: als consument betaal je je nu blauw als je mobieltje een internetverbinding opzet met gebruik van roaming (ook binnen de eu)

 28. dobberpappa

  P)(rioriteit):
  Het communicatiegedrag van Microsoft verlaten en vervangen door de manier waarop Linux en Nokia werken.
  De verdwaalcommunicatie van Microsoft dient aan strenge normen te voldoen want
  Die communicatiesoort hindert transparantie het meest. Nodig: team van communicatie-topdeskundigen met hoge integriteit naar de breedte van de maatschappij.
  Pas op: een oud- topman van Microsoft Exchange dev heeft het hele bedrijf Nokia in beheer!
  1) een voor endusers vrij beschikbare slimme en gebruiksvriendelijke cookiemanager om logincookies en ad-hapcookies apart te behandelen, want dit lost deel van de transparantievraag al op.
  2) een balkje bij de browse-icon/rand dat het % aangeeft waarin een internetconnect (site+servers of onderscheiden) van 100% Closed Src , via mixed up naar 100% Open Src staat/meet (streepje, blokje). Het site/mail-gedrag is dan herkenbaarder.
  Een probleem daarbij is dat Closed Srczaken als Microsoft al jaren heftig OpenSrc imiteren derhalve: een strenge integere onbevooroordeelde commissie moet de normen voor de “colorlist” van sites/servers bepalen en toepassen.
  3) ISP’s tonen de emailclients(maker, eigenschappen) die ze opdwingen, zonder enige terughoudendheid VOORAF aan klanten.
  4)ISP’s tonen zonder belemmering en analoog aan WOBverzoeken, recente reports over de sharing van persoonlijke data VOORDAT een user/klant moet besluiten om de e.o.a. EULA te ondertekenen, waarin die privacy slinks meegesleurd wordt.
  4) indien 2e en /of derden een systeemtijd of ruimte gebruiken, dient dat standaard getoond te worden waardoor de user eerder ziet waar een vertraging wel of niet in zit. Dit vraagstuk wordt niet transparant opgelost met alleen maar cookies uitvragen/wel/niet-toestaan.
  5) absoluut beschermen van de keus van Users voor een OpenSource MODEM netwerkverbinding dmv
  a)VOORAF meteen tonen voordat gekocht wordt, dat de Netwerkverbinding wel /niet afhankelijk is van een bepaald systeem (meestal is er geen andere keus dan iets van Microsoft, maar providers laten wel toe om 1 dag een eigen Open Src netwerkverbinding in te stellen, zonder providersupport).
  b) de overwinst die bedrijven maken door OpenSrc patenten ongeoorloofd te gebruiken ten koste van de OpenSrc, via de fiscus naar de OpenSrc developers en bedrijven te laten gaan. E.e.a. beantwoordt de eis om eerlijk te concurreren: momenteel zijn alle providers overwegend ClosedSrc bezig met toenemende “inlijving” van de economisch waardevolle OpenSrc inbreng TEN KOSTE VAN de users en developers.
  c) ISP’s fiscaal te korten bij belemmeren van neerzetten OpenSrc netwerk.

Laat een antwoord achter aan mennie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.