Manders (VVD) pushes for online repression in EU

Doe mee met actie tegen overheidscensuur

Persbericht: Nederlandse internetgemeenschap protesteert tegen overheidscensuur
DOSSIER: Platformen

Op 15 september hebben wij een brief (PDF) gestuurd naar demissionair minister Hirsch Ballin, waarin talloze hoogleraren, bloggers en maatschappelijke organisaties zich uitspreken tegen een recent gelanceerd wetsvoorstel dat overheidscensuur in de hand werkt. Laat je horen, en doe mee met de actie tegen dit wetsvoorstel.

Hoe kan je actie ondernemen tegen het wetsvoorstel?

 • Stuur vandaag nog een reactie op de internetconsultatie over dit wetsvoorstel en stuur de brief mee (PDF). De internetconsultatie loopt tot 30 september.
 • Schrijf daarnaast een blog waarin je jouw steun voor deze brief uitspreekt, anderen oproept om te reageren op de internetconsultatie, en laat een link achter in onze comments.

Hoe meer reacties, hoe beter! Met een breed verzet kunnen we zorgen dat dit wetsvoorstel van tafel gaat.

 1. Jo-An

  Done!

 2. Marco Raaphorst

  De betutteling neemt groteske vormen aan. Kom net terug uit Barcelona, daar heeft de overheid geen tijd voor dit soort onzin. En gelukkig maar. Kan Nederland een voorbeeld aan nemen!

 3. Jacqueline Zirkzee

  De belangenvereniging voor freelancende journalisten en andere ‘vrije schrijvers’ Freelancers Associatie (FLA) schaart zich hier ook achter, houdt onze website in de gaten http://www.fla.nl

 4. >^v

  Reactie geplaatst. Niet openbaar, dat heb ik een beetje afgeleerd.

  BoF kan Jezustoast toevoegen aan de lijst van weblogs die de brief steunen.

 5. RickPrin5

  En het net sluit zich langzaam maar zeker rond de burgers van NL. Dit is de volgende Grote stap in een reeks privacy-schendende maatregelen.

 6. Marinus

  Ik sluit mij aan bij de brief en heb de Minister dit laten weten.

 7. Jeroen

  Zo’n lange lijst met wetenschappers zal toch indruk moeten maken op de overheid. Goed werk!

  Zelf heb ik de consultatie al eerder ingevuld, later nog een keer met een aanvulling met een ander e-mailadres, maar ik denk dat ik nu toch maar ga stoppen voordat ik die ambtenaren helemaal gek maak.

 8. Jacqueline Zirkzee

  Ik heb inmiddels ook al op persoonlijke titel gereageerd, morgen zal de FLA (Freelancers Associatie), reageren o.m. via het blog http://www.fla.nl

 9. AlexK

  En meegedaan. Wel anoniem 🙂

 10. Hanss

  Het internet is niet van de overheid

  Het internet is van niemand en van iedereen

  http://endtimes.punt.nl/index.php?r=1&id=602926&tbl_archief=#r1317803

 11. Robin

  Wat een bemoeials. Die overheid kan beter echte boeven gaan vangen en geen onschuldige website eigenaars. De vrijheden worden zo nog meer ingeperkt.
  Er wordt al zoveel geld verspild door de overheid. Wat denk je van de Noord-Zuid lijn in Amsterdam?? Walgelijk!!

 12. ziggy

  It’s a Long Way To The Top,If You Wanna freedom

 13. Matthieu Lucas

  (geschreven tijdens het lezen)

  Ik ken de rest van de wetten niet en ik ben geen jurist maar:

  https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_versterking_bestrijding_computercriminaliteit/document/198

  art 139b> afluisteren wordt strafbaar(der) > geldt casu quo ook voor justitie en geheime diensten ed
  art 139c> niet openbare gegevens openbaar maken wordt strafbaar(der) > mooi! mijn prive gegevens niet op straat
  art 139e> niet openbare gegevens bezitten / verspreiden wordt strafbaar(der) > WikiLeaks die op de rand van het toelaatbare zit wordt dus “crimineel”
  art 125p> regelt dat justitie bovenstaande met de wet kan laten verwijderen > indien je hieraan voldoet cf art 54a geen straf
  art 125q> regelt de dwang die justitie kan uitoefenen
  art 138e en f> definities gegevens en automatisering

  hehe na al dat geblaat komt het punt voor de BoF hoop ik:
  art 552a> de vordering toegang te geven tot de systemen waarin al dan niet versleuteld de strafbare zaken op zijn opgeslagen > tja, een brandkast kraken ze ook open als ze weten dat er een moordwapen in zit, niet zo’n hele gekke vordering dus

  art 592> kosten voor toegankelijk maken zijn verhaalbaar

  Tijd om de BoF reactie te lezen en voor een reactie op BoF /wp-content/uploads/brandbrief.pdf :

  1) Het OM verwijdert (laat verwijderen) volgens mij alleen de bovengenoemde gegevens; ergo een gedownloade dvd (niet als rip) is geen onderwerp hiervan
  2) er wordt met geen wordt gerept in het wetsvoorstel over blokkeren/blokkade of soortgelijks
  3) beperking klokkenluiders / journalisten? gelijk de betreffende wetgeving ook updaten
  4) het opnemen van een eigen gesprek is geen bedoeld strafbaar feit, het gaat erom dat de ander hier niet van af weet, ergo heimelijk afluisteren; het opnemen van gesprekken als in het gesprek van de twee mensen een tafeltje verderop in het restaurant ook al open en bloot is strafbaar (namelijk geen opname bedoelt voor de eigen consumptie doch ter heimelijk afluisteren); het noemen van “- kort gezegd -” is een beeldvormende opmerking die afbreuk doet aan datgene dat er gesteld werd, de tekst wordt zodanig gesubjectiveerd en niet meer objectief bekeken

  Noodzaak rechter commissaris? Akkoord.

  Het misbruiken van gedragscodes om wetten op te stellen? Tja, welke idioot dacht dat er geen wet van een gedragscode gemaakt kon worden? Er is toch een noodzaak geweest om een gedragscode op te stellen? De inkadering van de gedragscode in wetgeving had echter gemoeten zonder verwijzing naar een externe gedragscode omdat dat de wetgeving verzwakt. De verwijzing kon alleen in een toelichting aangehaald worden als een voorbeeld voor de praktijk waarin de wetgeving geheel of gedeeltelijk al door de maatschappij werd uitgevoerd.

  De “verregaande gevolgen” die ze groots aanhalen zijn de bovengenoemde klokkenluiders en journalisten; andere wet gelijktijdig updaten verhelpt dit. De opmerking mbt “averechts effect op informatiebeveiliging” is onzin; de noodzaak tot beveiliging blijft anders handelt de andere partij laakbaar jegens zichzelf, dat inbreken is verboden wil niet zeggen dat ik alle deuren en ramen open kan laten staan want het is toch strafbaar; inbraak met een open voordeur is uitgesloten door verzekeringen op grond van reden tot gezond verstand!

  Dat genoemde voorbeelden in de inventarisatie wellicht slechte voorbeelden zijn kan. Geen idee. Manon Thomas is een slecht voorbeeld ja. Aan de andere kant is het wel een goede basis voor proefprocessen. (Bij aanhalen van deze wet in het geval van Manon Thomas zou het duidelijk om een misbruiking van deze wetgeving gaan IMHO.)

  Waar staat vernoemd dat het eigen gesprek strafbaar wordt? Ik mag mijn eigen gesprekken naar hartelust publiceren. Ik maak het zelf immers openbaar! Alleen als iemand anders dat voor mij doet is dat strafbaar (niet openbare gegevens openbaar maken). En welke journalist neemt een “eigen gesprek” op? Volgens mij tapen ze interviews (ed) waarbij de andere partij immer toestemming dient te geven. Wat heeft de journalistiek te vrezen dat ze zo heimelijk opnames van eigen gesprekken moeten maken? Of is dit een zeer slechte verwijzing naar de verborgen microfoon/camera fragmenten? Dat laatste is immers een heimelijk gemaakte opname in de zin van afluisteren. Wederom op te lossen door ook de wet voor journalistiek aan te passen. En indien ik op kantoor heimelijk opnames maak over strafbare feiten welke wetgeving prevaleert dan? Klokkenluiderswetgeving zou dus ook aangepast moeten worden!

  Reactie op conclusies BoF:

  Eerste verzoek inzake rechter-commissaris die toestemming moet verlenen? Akkoord.

  Op basis van een informeel verzoek kan justitie niets en kan ook terzijde worden geschoven! Wellicht zou de branche met de bestaande gedragscode het ook kunnen zien als een attendering op de uitvoering van de eigen gedragscode VOORDAT justitie er een formeel verzoek indient.

  Er is geen sprake van censuur omdat justitie slechts de bevoegdheid krijgt om DIE informatie te (laten) verwijderen die strafbaar is. Ergo een blokkade van een website kan ALLEEN als de gehele website als strafbaar aangemerkt zou kunnen worden. Denk je dat youtube.com of hyves.nl of facebook.com of… of … straks geblokkeerd worden omdat er een (1) malloot een bovenstaand strafbare feit pleegt? Slaapt u gerust verder… of lees de tekst nog eens door!

  Tweede verzoek: heroverweging art 139c en e? “De gevolgen hiervan voor de communicatievrijheid en informatiebeveiliging zijn
  onvoldoende in kaart gebracht.” Ok. 1) Als een strafbaar feit gepleegd wordt waarom wordt de communicatievrijheid dan beperkt? Wellicht bedoelt het BoF dat zij gedefinieerd had gezien WAT er dan onder deze artikelen valt omdat zij het te algemeen vind. Wordt mijn communicatievrijheid beperkt indien ik NIET “heimelijk gesprekken afluister en opneem en deze niet openbare gegevens openbaar maak en/of verspreid”? Gevalletje van een verkeerde ingang kiezen om duidelijk te maken dat zij bepaalde opnames en openbaarmaking WEL toelaatbaar vind(!!!). En over informatiebeveiliging verwijs ik naar boven. Alleen een idioot zou zijn deuren open laten…

  Laatste verzoek: Aha! Daar komt hun verzoek tot verduidelijking naar voren.

  Had het laatste verzoek dan anders opgeschreven:
  Wij verzoeken om de voorgestelde artikelen 139a en 139b Wetboek van Strafrecht te verduidelijken, zodat de gerechtvaardigde belangen bij het maken van opnames en/of het openbaar maken van niet openbare gegevens en/of het verspreiden hiervan,niet en nimmer als strafbaar kan worden aangemerkt indien deze maatschappelijk verantwoord zijn, zoals, maar niet beperkt tot, bij klokkenluiders en journalisten.

 14. Matthieu Lucas

  art 139b> afluisteren wordt strafbaar(der) > geldt casu quo ook voor justitie en geheime diensten ed
  art 139c> niet openbare gegevens openbaar maken wordt strafbaar(der) > mooi! mijn prive gegevens niet op straat
  art 139e> niet openbare gegevens bezitten / verspreiden wordt strafbaar(der) > WikiLeaks die op de rand van het toelaatbare zit wordt dus “crimineel”
  art 125p> regelt dat justitie bovenstaande met de wet kan laten verwijderen > indien je hieraan voldoet cf art 54a geen straf
  art 125q> regelt de dwang die justitie kan uitoefenen
  art 138e en f> definities gegevens en automatisering
  art 552a> de vordering toegang te geven tot de systemen waarin al dan niet versleuteld de strafbare zaken op zijn opgeslagen > tja, een brandkast kraken ze ook open als ze weten dat er een moordwapen in zit, niet zo’n hele gekke vordering dus
  art 592> kosten voor toegankelijk maken zijn verhaalbaar

  reactie op BoF /wp-content/uploads/brandbrief.pdf :

  1) Het OM verwijdert (laat verwijderen) volgens mij alleen de bovengenoemde gegevens; ergo een gedownloade dvd (niet als rip) is geen onderwerp hiervan
  2) er wordt met geen wordt gerept in het wetsvoorstel over blokkeren/blokkade of soortgelijks
  3) beperking klokkenluiders / journalisten? gelijk de betreffende wetgeving ook updaten
  4) het opnemen van een eigen gesprek is geen bedoeld strafbaar feit, het gaat erom dat de ander hier niet van af weet, ergo heimelijk afluisteren; het opnemen van gesprekken als in het gesprek van de twee mensen een tafeltje verderop in het restaurant ook al open en bloot is strafbaar (namelijk geen opname bedoelt voor de eigen consumptie doch ter heimelijk afluisteren); het noemen van “- kort gezegd -” is een beeldvormende opmerking die afbreuk doet aan datgene dat er gesteld werd, de tekst wordt zodanig gesubjectiveerd en niet meer objectief bekeken

  Noodzaak rechter commissaris? Akkoord.

  Het misbruiken van gedragscodes om wetten op te stellen? Tja, welke idioot dacht dat er geen wet van een gedragscode gemaakt kon worden? Er is toch een noodzaak geweest om een gedragscode op te stellen? De inkadering van de gedragscode in wetgeving had echter gemoeten zonder verwijzing naar een externe gedragscode omdat dat de wetgeving verzwakt. De verwijzing kon alleen in een toelichting aangehaald worden als een voorbeeld voor de praktijk waarin de wetgeving geheel of gedeeltelijk al door de maatschappij werd uitgevoerd.

  De “verregaande gevolgen” die ze groots aanhalen zijn de bovengenoemde klokkenluiders en journalisten; andere wet gelijktijdig updaten verhelpt dit. De opmerking mbt “averechts effect op informatiebeveiliging” is onzin; de noodzaak tot beveiliging blijft anders handelt de andere partij laakbaar jegens zichzelf, dat inbreken is verboden wil niet zeggen dat ik alle deuren en ramen open kan laten staan want het is toch strafbaar; inbraak met een open voordeur is uitgesloten door verzekeringen op grond van reden tot gezond verstand!

  Dat genoemde voorbeelden in de inventarisatie wellicht slechte voorbeelden zijn kan. Geen idee. Manon Thomas is een slecht voorbeeld ja. Aan de andere kant is het wel een goede basis voor proefprocessen. (Bij aanhalen van deze wet in het geval van Manon Thomas zou het duidelijk om een misbruiking van deze wetgeving gaan IMHO.)

  Waar staat vernoemd dat het eigen gesprek strafbaar wordt? Ik mag mijn eigen gesprekken naar hartelust publiceren. Ik maak het zelf immers openbaar! Alleen als iemand anders dat voor mij doet is dat strafbaar (niet openbare gegevens openbaar maken). En welke journalist neemt een “eigen gesprek” op? Volgens mij tapen ze interviews (ed) waarbij de andere partij immer toestemming dient te geven. Wat heeft de journalistiek te vrezen dat ze zo heimelijk opnames van eigen gesprekken moeten maken? Of is dit een zeer slechte verwijzing naar de verborgen microfoon/camera fragmenten? Dat laatste is immers een heimelijk gemaakte opname in de zin van afluisteren. Wederom op te lossen door ook de wet voor journalistiek aan te passen. En indien ik op kantoor heimelijk opnames maak over strafbare feiten welke wetgeving prevaleert dan? Klokkenluiderswetgeving zou dus ook aangepast moeten worden!

  Reactie op conclusies BoF:

  Eerste verzoek inzake rechter-commissaris die toestemming moet verlenen? Akkoord.

  Op basis van een informeel verzoek kan justitie niets en kan ook terzijde worden geschoven! Wellicht zou de branche met de bestaande gedragscode het ook kunnen zien als een attendering op de uitvoering van de eigen gedragscode VOORDAT justitie er een formeel verzoek indient.

  Er is geen sprake van censuur omdat justitie slechts de bevoegdheid krijgt om DIE informatie te (laten) verwijderen die strafbaar is. Ergo een blokkade van een website kan ALLEEN als de gehele website als strafbaar aangemerkt zou kunnen worden. Denk je dat youtube.com of hyves.nl of facebook.com of… of … straks geblokkeerd worden omdat er een (1) malloot een bovenstaand strafbare feit pleegt? Slaapt u gerust verder… of lees de tekst nog eens door!

  Tweede verzoek: heroverweging art 139c en e? “De gevolgen hiervan voor de communicatievrijheid en informatiebeveiliging zijn
  onvoldoende in kaart gebracht.” Ok. 1) Als een strafbaar feit gepleegd wordt waarom wordt de communicatievrijheid dan beperkt? Wellicht bedoelt het BoF dat zij gedefinieerd had gezien WAT er dan onder deze artikelen valt omdat zij het te algemeen vind. Wordt mijn communicatievrijheid beperkt indien ik NIET “heimelijk gesprekken afluister en opneem en deze niet openbare gegevens openbaar maak en/of verspreid”? Gevalletje van een verkeerde ingang kiezen om duidelijk te maken dat zij bepaalde opnames en openbaarmaking WEL toelaatbaar vind(!!!). En over informatiebeveiliging verwijs ik naar boven. Alleen een idioot zou zijn deuren open laten…

  Laatste verzoek: Aha! Daar komt hun verzoek tot verduidelijking naar voren.

  Had het laatste verzoek dan anders opgeschreven:
  Wij verzoeken om de voorgestelde artikelen 139a en 139b Wetboek van Strafrecht te verduidelijken, zodat de gerechtvaardigde belangen bij het maken van opnames en/of het openbaar maken van niet openbare gegevens en/of het verspreiden hiervan,niet en nimmer als strafbaar kan worden aangemerkt indien deze maatschappelijk verantwoord zijn, zoals, maar niet beperkt tot, bij klokkenluiders en journalisten.

 15. Matthieu Lucas

  Waarom plaat ik een reactie als die toch niet zichtbaar wordt?
  Je kan niet eens over meerdere bladzijdes heen…

  WAAR IS MIJN RECHT OP VRIJHEID VAN MENINGSUITING???

 16. Michiel Mans

  Bezwaarschrift ingestuurd en relevant artikel geplaatst op eigen website http://www.meermetmans.nl

 17. Jeroen de Boer

  Ik heb mij ook uitgesproken tegen dit wetsvoorstel. Goede actie, BoF!!
  http://muziekbibliotheek.wordpress.com/2010/09/16/ik-ben-tegen-verregaande-overheidscensuur/

 18. Anoniem

  Het internet is er voor ons alle en niet voor controle van weergaloze burgers.

 19. Ot van Daalen

  Beste Matthieu,

  Comments met een link moeten door ons worden goedgekeurd, in verband met ons spamfilter. Ik heb ze nu goedgekeurd. Veel dank! Geen beperking van je vrijheid van meningsuiting, dus 😉

  Ot van Daalen (Bits of Freedom)

 20. Wimpel

  Een mooie promo voor Cleanternet… Binnenkort op Postbus 51??

  http://www.youtube.com/watch?v=RkmcupFx3FQ

 21. decisivecrew

  Weet niet hoe ik moet Bloggen maar ben het er wel mee eens.

 22. tamso

  De gedachtepolitie wil dat we moeten denken,hoe zij willen dat wij moeten nadenken.Ze kunnen censureren wat ze willen,Zolang je ook nog naar elders kan surfen,ze er geen controle op hebben.
  Die hele politiek komt me de strot uit,omdat het gewoon boeven zijn,Wolven in schaapskleding op zijn netjes gezegd. Als je het economische stelsel onder de loep neemt,we allemaal bedrogen worden door die lui in den haag.We leven op een rente wat uit het niets is gecreeerd en wat wij moeten afdragen als bevolking,terwijl die verdelers het weer herverdelen onderling.

 23. Freethinker

  Hoezo vrijheid? Wij mens als soort worden al jaren en jaren uitgebuit zonder dat merendeel het weet! Het wordt tijd dat wij allen een grootscheepse verandering in ons denken laten plaatsvinden en los breken van dit facistoide systeem, wat ons in de greep houdt. Dat is ook negatief denken over de laatste stuiptrekkingen van Hirshc Ballin en Dark Hats kornuiten. Denk positief, want een betere wereld ligt in het voorschiet voor jou en mij!

 24. M

  Een overheid die dit soort plannen heeft m’n naam en adres geven? Sorry, nee bedankt.

 25. rafael

  ze verneuken alles en iedereen gekken.

 26. michael

  heb zojuist die dingen ingevuld en het hele zootje naar een flink aantal mensen door gestuurd.
  als iedereen dit doet (waar ik eigenlijk wel vanuit mag gaan) dan zal het aantal snel stijgen.

  Met licht en liefde vanuit mijn hart
  namasté

 27. R K

  Zojuist ingestuurd. Veel succes met de actie!

 28. DrWhax

  Ook 2600nl schaart zich achter deze actie: http://2600nl.net/2010/09/23/internet-censuur-door-de-overheid-dreigt-a-call-to-action/

  Tevens is er een tijd geleden een reactie ingestuurd op het wetsvoorstel.

 29. Jan van Dijk

  Mensen ontwaken?
  Hoeveel zijn dit er dan?
  Als het ontwaken in Liefde op waarheid berust, vind ik het ontzettend jammer dat van de miljoenen kiesstemmen in Nederland er maar 6000 aan Mens en spirit werden afgegeven.
  Dit soort sites is goed maar laten we dan ook in Liefde protest aantekenen en ons daarnaast groeperen tot een grote politieke partij.
  Misschien hebben we tijdens de laatste verkiezingen het spirituele Liefdesvogeltje over het touwtje laten schieten.
  Pas over vier jaar zijn we weer aan de beurt om ons politiek en in werkelijke Liefde te groeperen.
  Lid worden van de politieke vereniging Mens en Spirit is misschien een optie geworden?
  Ik heb wel op die partij gestemd, maar ben zelf nog geen lid geworden.
  Het komende weekend zal ik me bezinnen.

  Een vriendelijke groet aan u allen.

  Jan van Dijk
  Westerland

 30. Ulrich

  Wordt toch’s tijd om de staat aan banden te leggen verdorie. Het idee van democratie was toch dat de burger de regering controleerd en niet andersom!

  Deze week nog via slashdot.org op een bericht met de titel “International Internet Treaty proposed by Europe” geattendeert. Het gaat om een voorstel analoog aan de Outer Space Treaty van 1967 om ervoor te zorgen dat Internet in het beste interesse van de mensheid als geheel wordt gebruikt, zonder censuur etc..

  Hier een drietal links:

  http://www.thinq.co.uk/2010/9/20/international-internet-treaty-proposed-europe/
  http://www.telegraph.co.uk/technology/internet/8013233/Global-internet-treaty-proposed.html
  http://www.computerweekly.com/Articles/2010/09/17/242901/Europe-calls-for-global-internet-treaty.htm

  Goed voorstel, zeer de moeite waard om te lezen en in de Nederlandse berichtgeving blijkbaar over het hoofd gezien. Als we met z’n allen kunnen zorgen dat dit erdoor heen komt zijn we een stuk verder. Het is een soort van universele verklaring van mensenrechten m.b.t. Internet. Lees het zelf maar.

  Vriendelijke groet,
  Ulrich Echterling

 31. Shayne

  Brief gestuurd en geblogd op http://www.mcsjeen.com/c-r/

Laat een antwoord achter aan christinA eijkhout Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.