Europese Commissie tegen blokkeren Skype

Amendementen Bits of Freedom op verkiezingsprogramma CDA

Vijf vragen over het Nederlandse internetfilter
DOSSIER: Stemwijzer

Na Groenlinks en de SP, heeft nu ook het CDA haar concept-verkiezingsprogramma (PDF) gepubliceerd. Bits of Freedom suggereert vier amendementen. Help mee deze in te dienen!

Voorstel om de inzet van nieuwe technologiëen grondrechtelijk te toetsen

De laatste zin van paragraaf 2.4.15 luidt nu:

“Bij de ontwikkeling van nieuwe technieken [op het gebied van veiligheid en opsporing] is privacy een belangrijk aandachtspunt, maar nooit op voorhand een belemmering.”

Bits of Freedom suggereert om dit als volgt aan te passen:

“Bij de ontwikkeling van nieuwe technieken [op het gebied van veiligheid en opsporing] is privacy een belangrijk aandachtspunt, maar nooit op voorhand een belemmering. Deze technieken zullen alleen worden toegepast als door onafhankelijk onderzoek wordt aangetoond dat een bepaalde toepassing in overeenstemming is met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Toelichting: Het is lovenswaardig dat het CDA opmerkt dat de inzet van nieuwe technologieën bij misdaadbestrijding ook implicaties heeft voor de privacy. Dit amendement zou dit beginsel verder concretiseren, zodat de persoonlijke levenssfeer in de praktijk beter wordt gewaarborgd.

Voorstel om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen

Bits of Freedom stelt voor een nieuwe paragraaf 2.4.17 in te voegen:

“De overheid waarborgt dat de bescherming van persoonsgegevens een belangrijke rol krijgt bij het ontwerp van grootschalige informatiseringsprojecten. Deze systemen moeten niet meer informatie opslaan dan strikt noodzakelijk en slechts voor een vooraf beschreven doel, anoniem zijn waar mogelijk en zo kort mogelijk worden opgeslagen. Transparantie en zelfbeschikking van de burger over deze gegevens is een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van deze systemen.”

Toelichting: Het CDA besteedt veel aandacht aan veiligheid in haar verkiezingsprogramma. Bits of Freedom benadrukt dat persoonlijke veiligheid ook betekent dat overheid en bedrijfsleven zorgvuldigheid betrachten bij de verzameling en opslag van persoonsgegevens. Als deze persoonsgegevens immers op straat komen te liggen, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de betrokkenen, waaronder identiteitsfraude. Bij de OV-chipkaart en het Elektronisch Patiënten Dossier is dit beginsel uit het oog verloren, waardoor deze systemen op grote maatschappelijke weerstand stuitten. Dit amendent zorgt ervoor dat persoonlijke veiligheid ook in grote IT-projecten wordt gewaarborgd.

Voorstel om te verzekeren dat eigenaren van distributienetwerken hun macht niet misbruiken

Bits of Freedom stelt voor een nieuw paragraaf 6.2.6 toe te voegen:

De overheid waarborgt dat eigenaren van distributienetwerken hun macht niet misbruiken. De overheid zal internetaanbieders middels een wet verbieden zich in te laten met het internetverkeer van hun abonnees.

Toelichting: Het CDA constateert terecht in de inleiding bij paragraaf 6.2 dat eigenaren van distributienetwerken in toenemende mate bepalen wat er voor burgers te zien en te doen is, en het wil terecht voorkomen dat distributeurs “hun eigen belangen beschermen door beperkende voorwaarden te stellen” aan diensten en inhoud die via hun netwerk loopt. Er is echter geen specifieke paragraaf in het verkiezingsprogramma die verzekert dat deze distributeurs hun macht niet misbruiken. Dit amendement concretiseert deze ambitie van het CDA. Het amendement is toegespitst op internet, nu dat het belangrijkste distributienetwerk is en de overige netwerken veel strenger zijn gereguleerd. Zo een amendement is belangrijk voor de economie, want zo blijft er op het internet een level-playing-field voor alle grote én kleine dienstenaanbieders en wordt voorkomen dat distributeurs de concurrentie vervalsen. Het is ook goed voor sociale cohesie, want het zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot hetzelfde internet.

Voorstel om te verzekeren dat niemand van internet wordt afgesloten

Bits of Freedom stelt voor een nieuw paragraaf 6.2.7 in te voegen:

“Er komt een wet die bepaalt dat niemand van internet mag worden afgesloten, behalve in geval van wanbetaling.”

Toelichting: Het internet krijgt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Toegang tot internet is cruciaal voor de kenniseconomie en innovatie. Afsluiting betekent uitsluiting: van werk, onderwijs, overheidsdiensten, cultuur en gemeenschap. En niet alleen een overtreder, maar iedereen achter dezelfde verbinding – ook het gezin en collega’s – worden door een afsluiting getroffen. Het is op het eerste gezicht aantrekkelijk om internetafsluiting als straf te introduceren, maar er zijn betere en meer beproefde methodes om individuele internetgebruikers te straffen: gevangenisstraf, taakstraf en dwangverpleging. Met dit amendement maakt het CDA duidelijk dat zij het belang van internet in onze maatschappij erkent.

Procedure: Het CDA organiseert een verkiezingscongres op 23 en 24 april. Amendementen kunnen worden ingediend door provinciale en gemeentelijke afdelingen en door bijzondere organen (zoals de Commissie Buitenland en de Eduardo Frei Stichting) en bijzondere organisaties (zoals het CDJA en het CDAV). Amendementen moeten uiterlijk 8 april vóór 10.00 uur zijn ingediend.

Bent u lid van een van deze organen en wilt u meehelpen deze amendementen in te dienen, neemt u dan contact op met info@bof.nl.

De afbeelding is een bewerking van “European Elections” van inyucho, uitgebracht onder een Creative Commons Generic Attribution 2.0-licentie.

  1. Tweets die vermelden Amendementen Bits of Freedom op verkiezingsprogramma CDA – Bits of Freedom -- Topsy.com

    […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Bas Grasmayer en Bits of Freedom, Bits of Freedom. Bits of Freedom heeft gezegd: CDA-leden gezocht – wie helpt indienen? Amendementen Bits of Freedom op verkiezingsprogramma CDA http://bit.ly/d5xpMC […]

Laat een antwoord achter aan Tweets die vermelden Amendementen Bits of Freedom op verkiezingsprogramma CDA – Bits of Freedom -- Topsy.com Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.